Художникът, скулптор, изследовател и създател на фестивала за градска култура

Художникът, скулптор, изследовател и създател на фестивала за градска култура ...

Стоян Зиков откри арт шоурум


Художникът, скулптор, изследовател и създател на фестивала за градска култура "София диша" Стоян Зиков откри арт лаборатория. Той е не просто артист, а изследовател, който проектира вдъхновенията си в своето изкуство. Картини, рисунки и скулптури са неговият художествен похват да олицетвори интересите си в областта на колонизирането на космоса, изкуствения интелект и роботизацията, биотехнологиите и генното инженерство.

Десетките творби на автора вече могат да бъдат видени на живо в творческата му лаборатория "Zikov Studio&Showrooм", където създава и представя изкуството си. На територия от повече от 300 кв.м. са разположени десетки творби от последните години, пресъздаващи процес на задаване на въпроси и предлагане на визуални теории, и най-новия му художествен цикъл - "One Year".

"Студиото е като научно изследователски център, в който провеждам визуално-естетични и философско-теоретични експерименти, докато шоурумът е мястото, в което презентирам моята работа и я комуникирам с публика, колеги и хора с интереси в посока на моите търсения", описва арт пространството си Стоян Зиков.

Художествен цикъл "One Year" обединява десетки скулптури, живописни творби и стотици рисунки създадени в последната година. В творбите е преплетена емоцията на автора от заобикалящата среда и контекста на съществуването му. Част от живописните платна представляват 12-те месеца на годината, другите са индивидуални реакции на мисли и ситуации от годината. Те нямат илюстративен характер, а са плод на чиста емоция.

Фигурите носят състояние на духа, без да натрапват приказлива анатомичност. Скулптурните композиции от цикъла, въпреки своята индивидуалност и самостоятелност, съществуват създавайки конкретни взаимовръзки и кореспондират, както помежду си, така и с живописта, и рисунките. Скулптурите без излишна обемност, а изграждащи и допълващи пространството, в което са ситуирани, е тема на синтеза, който винаги е вдъхновявал автора и е имал водеща роля в изграждането на творбите му.

"Фигуративизмът е съществена реакция към контекста. Това, което ме интересува е дали човека ще остане разумното същество или ще се превърне в поредния застрашен от изчезване вид. Пластичният формалистичен подход в произведенията ми е плод на търсения, които започнаха още през 2015 година. Постепенното премахване на обемността, лишаването от бъбривостта на епидермалното с цел постигане на дълбинен душевен сондаж, чрез който да разкрия невидимата реална същност на човека", споделя творецът.


Източник: pik.bg