Грабни шанса за нови хоризонти и се възползвай от възможността ...

Грабни шанса за нови хоризонти и се възползвай от възможността

Стипендии Shaping Future GenerationZ

Грабни шанса за нови хоризонти и се възползвай от опцията сам/а да определиш размера на своята стипендия. Вземи отстъпка от 500 лева до 3500 лева от едногодишната такса, в случай че приемеш предизвикването наречено “Shaping Future GenerationZ ”.

Ето по какъв начин:

Отвори раздел “Дестинации ” на уеб страницата на YFU. Избери си страна. Разкажи ни на български или британски език във видео не по-дълго от 60 секунди за какво искаш да прекараш година на продан с YFU тъкмо в тази страна, както и с кои трима другари би споделил/а приключението. Направи видеото интерактивно, занимателно или като предизвикателство; добави музика, стикери и резултати!

Следващата ти стъпка е да качиш видеото в Instagram, Фейсбук и TikTok профила си (избери две или всички платформи). Направи видеото обществено за шерване, тагни в описанието YFU България (@yfubulgaria), YFU акаунта на страната, в която искаш да отидеш, както и тримата си другари, с които би искал/a да заминеш на продан едновременно. Не забравяй и хаштаговете: #YFUtureGenerationZ #YFUbulgaria #YFUworld #maketheworldyourhome

Това е! Нямаш ограничаване за броя видеа, които публикуваш, само че комисията на YFU ще оцени единствено най-успешното от тях и в случай че дава отговор на всички посочени условия, според от наличието и творчеството му, ще дефинира размера на стипендията, която ще получиш от нас!

Имаш право да кандидатстваш за стипендията, в случай че покриваш критериите за подобаващ YFU възпитаник на продан. Стипендиите не се оферират за стратегии с дълготрайност по-кратка от една образователна година.

Регистрирай се тук!

Източник: novini247.com