Глобалните инвестиции в нисковъглеродният енергиен преход през 2022 г. са

...
Глобалните инвестиции в нисковъглеродният енергиен преход през 2022 г. са
Коментари Харесай

BNEF: Инвестициите в енергийния преход са достигнали рекордните 1,1 трлн. долара през 2022 г.

Глобалните вложения в нисковъглеродният енергиен преход през 2022 година са достигнали рекордните 1,1 трлн. щатски $. Това е нов връх и доста ускоряване спрямо предходната година. Енергийната рецесия и дейните политически ограничения са довели да по-бързо внедряване на енергийни технологии. Това сочи новият отчет за вложенията в нова енергетика, направен от BloombergNEF -  Energy Transition Investment Trends’. Според отчета, през последните две години се следи интензивен растеж на вложенията в енергийния преход. Експертите, подготвили отчета считат, че размера на вложенията в нисковъглеродни технологии през предходната година са достигнали паритет с вложенията, ориентирани към доставяне на жителите в света с изкопаеми горива, без значение от растежа на последните. Почти всеки от секторите, обхванати в отчета е достигнал ново рекордно равнище на вложенията през 2022 година, включително възобновимите енергийни източници, съхранението на сила, електрификацията на превоза, електрификацията на топлоснабдяването, улавянето и съхранението на въглерод (CCS), водородът и устойчивите материали. Само вложенията в нуклеарната енергетика са останали на равнището отпреди. Възобновяемата енергетика, която включва вятърната и слънчевата сила, биогоривата и другите ВЕИ остава най-големият бранш по вложения като през 2022 година те са достигнали новият връх от 495 милиарда $, което е със 17 % повече от година по-рано. В същото време вложенията
Всичко за Вашата сватба
в електрифицираният превоз, в това число производството на електрически автомобили и свързаната с тях инфраструктура нарастват толкоз, че към този момент са на път да изпреварят възобновимите източници. Така съгласно отчета на BNEF през 2022 година вложенията в този бранш са нарастнали до 466 милиарда $, което е растеж с впечатляващите над 54 % спрямо 2021 година Водородът е най-бързо растящият бранш от позиция на темпа на растеж на годишните вложения. Те са се нараснали повече от три пъти спрямо миналата година, макар че в безспорни числа към този момент сумата не е впечатляваща – едвам 1,1 милиарда $ през 2022 година или 0,1% от общата сума. Водеща страна по привличане на вложения в енергийния преход е Китай като на страната се пада сумата от 546 милиарда $, или съвсем половината от общите инвестиции. За съпоставяне, през 2021 година китайските вложения са били на половина по-малко – 266 милиарда $. Съединени американски щати се подреждат на второ място със сумата от 141 милиарда $. Германия резервира третото си място. Англия отстъпва с една позиция, спадайки до пето място, а четвърта става Франция. Европейският съюз като цяло е вложил 180 милиарда $ през 2022 година в нисковъглеродния енергиен преход. За съпоставяне,
Всичко за Вашата сватба
през предходната година те са възлизали на 154 милиарда $. В отчетът си специалистите от BNEF вършат и оценка на световните вложения в изкопаемите горива през 2022 година, в това число изследванията, превозването и преработката, а също по този начин и производството на електрическа енергия от тях и прави усещане, че те също са от порядъка на 1,1 трлн. $. Независимо от впечатляващите резултата за вложенията през 2022 година в нисковъглеродни технологии, както и преди те не са задоволителни за посрещане на промените в климата, считат от BNEF. За да може през 2050 година светът да излезе на траекторията на „ чисти нулеви въглеродни излъчвания “, тези вложения би трябвало доста бързо да се утроят, счита създателите на отчета. В оценката си създателите от BNEF не включват вложенията в електрическите мрежи, които през 2022 година са достигнали сумата от 274 милиарда $. Ако бъдат включен и те общата сума на вложенията в енергийния преход биха достигнали сумата от 1,38 трлн. $. За съпоставяне, светът би трябвало да влага приблизително от порядъка на 4,55 трлн. $ годишно до края на актуалното десетилетие, с цел да може да се движи по сюжета на BNEF Net Zero (сценарият за въглеродна индиферентност до 2050
Всичко за Вашата сватба
г.). В отчета на BNEF се показва също по този начин, че вложенията в мощностите за произвеждане на „ чисти енергийни технологии “ са се нараснали до 78,7 милиарда $ през 2022 година спрямо 52,6 милиарда $ през 2021 година В това число слънчевата промишленост е привлякла 23,9 милиарда $, а производството на батерии – 45,4 милиарда $. Лидерското място и тук се държи от Китай – 91% в индустриални мощности. Според изчисленията на BNEF, в интервала от 2023 година до 2026 година вложенията в индустриални мощности в региона на чистите енергийни технологии би трябвало да са приблизително от порядъка на 35 милиарда $ годишно, тъй че да дават отговор на сюжета Net Zero. Това значи, че те се движат в посочените от създателите условия, само че не и от позиция на диверсификацията на веригата на доставки. „ Китай влага доста повече средства и не е ясно дали другите райони ще могат да заемат задоволителен дял от пазара “, е един от изводите.  
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg