Фирмите да не плащат ДДС по доставки, за които има издадена фактура, ...

Фирмите да не плащат ДДС по доставки, за които има издадена фактура,

Фирми няма да дължат ДДС, ако клиентът не плати

Фирмите да не заплащат Данък добавена стойност по доставки, за които има издадена фактура, само че няма насрещно заплащане. Това предлага финансовото министерство, разгласило план на промени в данъчните закони за 2023 година

Мотивите за тази данъчна промяна е решение на Съда на Европейски Съюз, съгласно което в тези случаи Данък добавена стойност не се дължи. В момента съгласно нашето законодателство налогът не се плаща само при повреждане на подписана договорка. 

Предлаганата промяна е глътка въздух за доста компании, задлъжняли с огромни суми към хазната поради неточни сътрудници. В същото време тези сътрудници, макар че не са платили по фактурата, са употребили начисленото Данък добавена стойност като данъчен кредит, което е двойно по-несправедливо.

Ако поправката се одобри, компаниите с несъбираеми вземания ще може да намаляват данъчната си основа с размера на данъка по тези вземания. Ако е платена единствено част от цената, Данък добавена стойност ще се дължи единствено за действително платените пари. 

За несъбираеми ще се смятат вземания, които не са получени в продължение на 730 дни от датата, на която клиентът е трябвало до заплати по контракт или фактура, планува законопроектът.

Друга данъчна смяна цели да се продължи действието на преотстъпването на налог облага за вложителите в региони с безработица с 25% по-висока от междинната за страната. Срокът на деяние на тази държавна помощ за районно развитие изтече в края на 2021 година Сега България ще желае позволение от Брюксел той да бъде продължен до 2027 година

Еврокомисията обаче промени изискванията за преотстъпване на налог облага с новия програмен срок за парите от еврофондовете. Например лимитира се регионалната помощ за огромни предприятия. Затова в законопроекта се предлага данъчното облекчение да се дава само за планове за първична инвестиция на микро, малки или средни предприятия.

Предвижда се данъчното облекчение да не се прилага по повод на компаниите от секторите превоз, въглища, стоманодобив, енергетика, широколентови мрежи, риболовство и аквакултури, първично произвеждане, преправка и предложение на пазара на селскостопански артикули.

След положително мнение от Брюксел ще бъде допустимо корпоративният налог за 2022 година да се преотстъпва на компании, кандидатствали за помощта до 31 май 2023 година и имащи одобрение от Българската организация за вложения. Едно от изискванията е компаниите да нямат подлежащи на наложително осъществяване обществени отговорности и отговорности по наказания по влезнали в мощ наказателни постановления.

Фирми ще се задължават да осъществят инвестицията в период от 3 години след приемане на утвърждението за данъчното облекчение. В момента този период е 4 години. В същото време се планува понижаване на периода, в който компанията би трябвало да прави активността, за която е преотстъпен данъкът - от 5 на 3 години.

Източник: segabg.com


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg