Финансовият министър Асен Василев предлага екзотична идея, за да стимулира

...
Финансовият министър Асен Василев предлага екзотична идея, за да стимулира
Коментари Харесай

Държавата ще плаща 10% на всеки, който разкрие укрит данък над 3000 лв.

Финансовият министър Асен Василев предлага екзотична концепция, с цел да подтиква разкриването на данъчни излъга или на отбягване на облагане. Въвежда се финансов тласък от страната за компаниите и жителите, които подадат информация за укриване на данъчни или осигурителни отговорности, тъй че да се стигне до спомагателен доход за бюджета. Това плануват промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), препоръчани от финансовия министър Асен Василев.

Лицата, които подадат информация, съдържаща  " съответни обстоятелства и условия, които не са били известни на органите по приходите и водят до определяне и събиране на спомагателни отговорности за налози, наложителни осигурителни вноски и лихвите върху тях по отношение на укрити и/или недекларирани облагаеми покупко-продажби, приходи, облаги и имущества ", ще получават 10% от спомагателните доходи за бюджета, събрани заради разкритията.

" Укриването и избягването на заплащането на налози и наложителни осигурителни вноски е проблем на всички развити стопански системи, в това число и на страните членки на Европейския съюз. Този проблем е изключително важен и за България, където събираемостта на тези обществени вземания към момента не е на нужните равнища и следва да се употребяват всички разрешени от закона средства, с цел да се обезпечи събирането им. В тази връзка е належащо да се основат и тласъци за жителите да осведомят данъчната администрация за незнайни за нея обстоятелства и условия, които могат да спомогнат за увеличение събираемостта на налозите върху приходите и имуществото, както и на наложителните осигурителни вноски ",коментира Министерството на финансите.

Според претекстовете сходна уредба е налице в законодателството на редица страни, като най-цялостна уредба в тази област имат Съединени американски щати и Англия. Целта е да бъдат в допълнение стимулирани лицата, които разполагат с информация за укрити или недекларирани приходи или други незаконосъобразни действия, да уведомят способените органи и да дават доказателства. Най-често това са чиновници или сътрудници на нарушителя, които разполагат с вътрешна информация и достъп до информация и документи.

" Практиката демонстрира, че жителите не са задоволително дейни в подаването на информация, които да е обвързвана с налози и осигуровки, които Националната организация за приходите не може да събере. В тази тенденция е належащо да се вземат ограничения, като един ефикасен метод за стимулиране на жителите да подават такава информация е финансовият тласък ",допълват от ведомството на Василев.

Предвидени са и избрани условия, на които подадената информация би трябвало да дава отговор, с цел да се приложи нормата за възнаграждението – належащо е тя да съдържа съответни обстоятелства и условия, които не са били известни на органите по приходите. По този метод се подсигурява, че няма да се стигне до корист с подаване на неконкретизирани и повърхностни сигнали за материална полза.

Възнаграждението от страната ще се изплаща, в случай че събраната сума от Национална агенция за приходите е най-малко 3000 лева, което е сумата за налог в огромни размери по смисъла на Наказателния кодекс.  " По този метод ще се предотврати подаването на информация за решение на междуличностни спорове ", посочват още от МФ.

Предвижда се и административно наказване за трикратно подаване на погрешна информация за едно и също лице, за недопускане потреблението на режима за злепоставяне на лица, с които подалото информацията лице има спор или отношение на злост, както и за попречване ненужното разходване на публични средства и служебно време на съответните органи за инспекции по такава информация.
Източник: skandal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg