Фактурата за тристаен апарамент е 500 лева за декемвриНамалението на ...

Фактурата за тристаен апарамент е 500 лева за декемвриНамалението на

Стотaчка обезщетение за скъпия газ

Фактурата за тристаен апарамент е 500 лв. за декември Намалението на сметките ще е към 20%
Домакинстата, отпопляващи се на газ, ще получат обезщетения поради високите цени за декември и януари.

Обещетението ще е 50% от растежа на цената, оповестиха от Министерството на енергетиката. Не бива обаче консуматорите да смятат, че това значи, че сумата по фактурата им ще се намали с 50 на 100. Реално компенсацията за декември ще възлиза на към 20% от платеното. Причината е, че размерът на обезщететнието прдставлява една втора от разликата сред признатата за базова цена на газа от 48,80 лв/Мвтч и действителната цена за съответния месец.

Например домакинство, отопляващо с газ тристайно жилище от 90-100 квадрата, чиято декемврийска фактура е била към 500 лв., ще получи обезщетение от стотина лв.. Хубавата вест за консуматорите е, че обезщетенията за декември и за януари може да бъдат отразени вкупом в януарските фактури.

Как се образува сметката

От енергийното министерство обясниха, че компенсацията за месец декември ще е от порядъка на 26,77 лева за мегаватчас. Размерът й за януари ще е по-голям – 42,31 лв. за мегаватчас, защото газът нарастна с 30% от началото на тази година.

Примерна фактура демонстрира, че за отопление, готвене и затопляне на вода в тристайно жилище, са изразходвани към 3 мегаватчаса газ през декември. Цената на синьото гориво за последния месец на предходната година е 102.33 лв/Мвтч. В това число обаче не влизат таксите за транспорт от самия снабдител, както и Данък добавена стойност. Затова в съответния случай се прибавят 25,26 лв. на на мегаватчас такса систематизиране, както и 1,33 лв. доставяне, 0,6963 такса транспорт и 3,948 лв. такса достъп, които следва да се умножат по три съгласно израходваното количество газ. Като се прибавят към тях и 20% Данък добавена стойност, фактурата на въпросното домакинство излиза малко над 480 лв. за декември. При избрана отплата от 26,77 лв. за всеки мегаватчас, компенсацията на това домакинство излиза 80,31 лв. – т.е. тъкмо 20% от размера на декемврийската фактура.

Ако същото семейство употребява отново същото количество газ, през януари сметката му към този момент ще е 495 лв. –т.е. със 115 лв. повече поради по-високата цена на газа. Тогава обаче и компенсацията ще е по-голямо – близо 127 лв. (42,31 лв. за всеки от изразходваните три мегаватчаса).  

Компенсацията за декември и януари би могла да бъде отразена общо за двата месеца още в януарските сметки, обясниха в сряда от енергийното министерство. Това значи, че консуматорите може да получат приспадане на 127 лв. за януари + още 80 лв. за предходната сметка от декември, или общо 207 лв.. При фактура от 595 лв. това значи, че консуматорите ще би трябвало да платят малко под 400 лв. за януари, като се махне компенсацията. В случая става въпрос за семейство, обитаващо тристаен апартамет, като приемем че този месец ще изхарчи толкоз газ, колкото и през предишния. При по-големи семейства, отполяващи къщи, сметката ще е друга и може да стигне и 1000 лв. според от употребяваното количество газ. При тях сборът от обезщетенията за двата месеца ще е към 350 лв., т.е. действително за януари ще платят 650 лв..

Цената потегля надолу

Добрата вест за консуматорите е, че идващите месеци се чака цената на газа най-сетне да мръдне надолу.Председателят на Комисията за енергийно и водно контролиране Иван Иванов разгласи във вторник, че се чака през феврури газът да коства с 14% по-евтино от този месец - 114 лв/Мвтч. „ Булгаргаз “ пък напрарави авансово предложение за март за още по-ниска стойност от 112 лева./Мвтч. Това обаче са предварителни оценки, а окончателните цени за двата месеца ще бъдат одобрени надлежно на 1-и февруари и 1-март.

Можеше да е по-евтино

Междуврменно енергийният министър Александър Николов разяснява, че е можело и за този месец газът да е по-евтин в сравнение с беше одобрено. „ Повишението в цената на природния газ за януари 2022 година можеше да не е 30 на 100 като предложение от " Булгаргаз " до КЕВР, а съгласно нашите разбори 5,15% за уязвимите консуматори на контролирания пазар, в случай че сдружението следваше ролята на публичен снабдител и оптималната им отбрана от ценовите шокове. Така, в случай че се образува в отбрана на публичния интерес, цената на газа би могла да бъде 107,60 лева за мегаватчас, освен това като се има поради, че първият месец на годината е най-критичен и с най-високи размери на ползване ”, посочи Александър Николов.

Той цитира членове в Наредба 2 за ценообразуването на услугата от страна на публичния снабдител и сложи реторичен въпрос кой печели от смесването на комерсиалните функционалности и отбраната на публичния интерес при държанието на " Булгаргаз " на пазара. В наредбата има задоволително текстове, даващи право да се оферират разнообразни и гъвкави цени на база най-ниски разноски и налични цени. " Булгаргаз " и регулаторът са разполагали с задоволително принадлежности да образуват по-различен микс в ценообразуването, счита министърът.

Той уточни, че заложените средства за компенсиране на битовите консуматори за високите цени, са 140 млн. лв..

Източник: standartnews.com