Европейската комисия потвърди, че е започнала оценка на внесения преди ...

Европейската комисия потвърди, че е започнала оценка на внесения преди

ЕК потвърди, че е започнала оценка на българския План за възстановяване

Европейската комисия удостовери, че е почнала оценка на импортирания преди дни финален проект на България за икономическо възобновяване.

Ще съобщим, когато оценката бъде приключена, съобщи представител на Европейска комисия в отговор на въпрос. Засега не мога да кажа наистина ли оценката ще бъде подготвена до края на годината, посочи той.

Европейска комисия получи българския проект на 15 октомври и разполага с два месеца, с цел да се произнесе. Когато Комисията утвърди проекта, ще последва оценка от Съвета на Европейски съюз, за която срокът е един месец. След окончателното утвърждение нашата страна ще получи първата част от общо 6,6 милиарда евро, които изиска от бюджета на Европейски съюз до 2027 година като безплатни средства.

Източник: cross.bg