Европейската комисия покани в понеделник всички над 1000 членове на

Европейската комисия покани в понеделник всички над 1000 членове на ...

Брюксел започна да събира водородни проекти


Европейската комисия покани в понеделник всички над 1000 членове на Европейския алианс за чист водород да представят проекти за възобновяеми и нисковъглеродни водородни технологии и решения. Това е важна стъпка в изграждането на портфейл от жизнеспособни инвестиционни проекти за постигане на целите, заложени в Стратегията за използване на водорода за неутрална по отношение на климата Европа. Крайният срок за представяне на проекти е 7 май. На следващото заседание на форума по въпросите на водорода на 17-18 юни ще бъде направен преглед на проектите и ще се предоставят възможности за установяване на контакти.

"Чистият водород играе ключова роля в надпреварата за декарбонизация на много сектори от нашата икономика, като същевременно допринася за по-устойчива и конкурентоспособна индустрия на ЕС", коментира комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви:

ЕС си е поставил за цел да се монтират електролизьори със сумарна мощност 6 GW за водород от възобновяеми източници до 2024 г. и електролизьори за водород от възобновяеми източници със сумарна мощност 40 GW до 2030 г. Намеренията на Брюксел са да ускори плановете за създаване на пазар за чист водород, което ще допринесе за растежа и заетостта и ще намали емисиите на парникови газове.

Европейският алианс за чист водород обединява промишлеността, националните и местните власти, гражданското общество и други заинтересовани страни. Той е неразривно свързан с веригата за създаване на стойност на водорода, като обхваща водород от възобновяеми източници и водород с ниски въглеродни емисии от производството до пренасянето и приложението в областта на мобилността, промишлеността, енергетиката и отоплението.

Източник: mediapool.bg