Европейската комисия (ЕК) обяви плановете си да инвестира съвместно с

Европейската комисия (ЕК) обяви плановете си да инвестира съвместно с ...

ЕК планира 1 млрд. евро инвестиции в суперкомпютри.


Европейската комисия (ЕК) обяви плановете си да инвестира съвместно с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри от световна класа.

Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големи обеми от данни и носят ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността, посочват от ЕК в съобщението си.

Днешната стъпка е от решаващо значение за конкурентоспособността и независимостта на Европейския съюз (ЕС) в областта на основаната на данни икономика. Днес европейските учени и промишлеността все по-често обработват данните си извън ЕС, тъй като наличната изчислителна мощност в ЕС не отговаря на потребностите им. Тази липса на независимост застрашава неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и търговските тайни, както и собствеността върху данните, особено при приложения с чувствително съдържание, поясняват от Брюксел.

Новосъздадена правна и финансираща структура — съвместното предприятие EuroHPC, ще придобие, изгради и внедри в цяла Европа инфраструктура от високопроизводителните изчислителни технологии (HPC). Предприятието ще подпомага също така програма за научни изследвания и иновации, която ще разработва технологии и машини (хардуер), както и приложения (софтуер) за тези суперкомпютри.
Приносът на ЕС в EuroHPC ще бъде около 486 млн. евро по актуалната многогодишна финансова рамка, като със същата сума ще се включат и държавите членки и асоциираните държави. До 2020 г. ще бъдат инвестирани общо около 1 млрд. евро публично финансиране, а частните членове на инициативата ще се включат и с непарично участие.

Източник: novinite.bg