Европейската комисия до последно е давала детайлни препоръки на българското ...

Европейската комисия до последно е давала детайлни препоръки на българското

Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за главния прокурор

Европейската комисия до финално е давала детайлни препоръки на българското държавно управление да включи в Плана за възобновяване и резистентност в детайли разписана реконструкция , която да увеличи отчетността и отговорността на основния прокурор и заместниците му - в това число до временното им премахване от служба - само че в последна сметка в петък в Брюксел е предаден вариант без вдишване на съответни периоди по пътя към постигнането на това.

Източник на " Дневник " , осведомен с част от неформалния разговор сред Еврокомисията и държавното управление , показа детайли от кореспонденцията, изпратени до София през септември. От Брюксел са споделили , че не виждат в работния вариант на Плана задоволително ясно разказани и амбициозни цели зад редица ограничения - в това число за основния прокурор - нито самобитна пътна карта със периоди , в които се случва всяка основна стъпка, по кое време в последна сметка влиза в действие обещаното и по какъв начин се мери резултатът от него. В предадения План такива детайлности няма.

Едно от възможните пояснения е, че той бе финализиран от служебно държавно управление при към този момент разхлабен парламент и лимитирана опция да се дефинира има ли и какъв тъкмо е консенсусът по отношение на върховенството на закона и битката с корупцията сред партиите, които разчитат да имат депутати и като част от бъдещо ръководещо болшинство да взимат нужните законодателни решавания .Изброеното визира бизнес средата в България, която е един от трите съставния елемент в Плана, включени в главата Справедлива България.

В тази глава са разказани обещанията за 20 реформи, измежду които " налично , дейно и предвидимо правосъдие; противопоставяне на корупцията; възстановяване на рамката за битка с изпирането на пари; подсилване на потенциала на Инспектората към Висшия правосъден съвет за превенцияи противопоставяне на корупцията измежду заетите в правосъдната власт " .

Срокът за постигнане на всичко това е записан най-общо - "последното тримесечие на 2022 година ".


Още по-амбициозни (реализиране не по- по никое време от края на март 2022 г.) са обещанията за законови ремонти , които засилват отбрана на подаващите сигнали за нарушавания на законите и смени в Наказателия кодекс, тъй че да с лимитират опциите по частен ред да се търси наказателна вина за засегнатост или клюка по отношение публикации на публицисти или подадени сигнали от отделни жители .

Никъде не е посочено наистина ли това са индикативни периоди . Изпълнението, което не се случва години благополучно , в този момент е планувано да стане единствено за не повече от една календарна година, въпреки да включва законодателни смени от страна на неразбираемо конституционно болшинство .

Освен това описаните реформи няма по какъв начин да се случат без съответни дейности от състав на Висшия правосъден съвет, който до момента не е посочил характерно предпочитание за тях . В четвъртък след съвещанието на Министерски съвет и ден преди изпращането на Плана служебният вицепремиер по ръководство на европейските средства Атанас Пеканов, съобщи по този мотив : " Спрямо юлската версия [на проекта за възстановяване] имаше усилване на реформите в областта на върховенството на закона. Бяхме индикирали също по този начин към пълномощници на Висшия правосъден съвет и прокуратурата, от тях не чухме оферти по какъв начин могат да се подобрят тези параметри. "

Според източника на " Дневник " Европейската комисия упорито е предложила основаването на всички планове за оферти да става в съдействие със Съвета на Европа и да бъдат съветвани с Венецианската комисия , която е към тази институция.

В окончателния вариант на Плана за възобновяване и резистентност по този мотив е написано: " Консултиране на осъществяването на мярката с Венецианската комисия, Групата на страните против корупцията (ГРЕКО), Съвета на Европа и други европейско приети организации " . Иначе казано, не се приказва категорично за консултиране на проектозакони, а за " осъществяване на мярката " (освен в случай че под този израз не се схваща цялостният процес).

Проблемът е, че изброените авторитетни европейски организации постоянно създават позициите, оценките и решаванията си в границите на месеци, а не на седмици. Т.е. ходът на българския законодателен развой - даже при малко евентуално свръхусилие на новия парламент да сложи реформата за отговорността и отчетността на основния прокурор измежду най-челните си приоритети - ще зависи от времето за реакция от тези организации.

Не на финално място занапред следва разглеждане и оценка на окончателния български проект от Европейската комисия, което може да отнеме месеци и през това време кореспонденцията сред Брюксел и София да продължи - този път с възможното ново и постоянно избрано от Народното събрание държавно управление .

Препоръките на Комисията в досегашните писма - както бе и с другите страни членки - имат единствено механически темперамент и не са сигнал каква ще бъде крайната оценка на предложените реформи.

Какво даде обещание кабинетът " Янев "

Ето какво е дало обещание държавното управление да реализира за една година съгласно Плана за възобновяване и резистентност :

" Гарантиране на ефективността на наказателно произвеждане . Повишаване на отчетността и отговорността на основния прокурор за ефикасна битка с корпуцията и проведената престъпност и отбрана правата на жителите (Q4/2022)

1. Ефективно наказателно произвеждане

1.1.Въвеждане на правосъден надзор върху постановлението на прокурора за отвод да образува наказателно произвеждане , установяване на обсега и изискванията , при които подобен правосъден надзор следва да се осъществява и разпореждания за отбягване на прекалено натоварване на съдиите и прокурорите;

1.2 Намаляване на формализма в правосъдната фаза, който води до безпричинно закъснение инеефективен развой , в това число понижаване на опциите за връщане на делото в досъдебна фаза;

1.3 Въвеждане на право на потърпевшия (евентуално на подателя на сигнала) да желае ускорение на наказателното произвеждане и преди покачване на обвинение;

1.4 Въвеждане на детайлна уредба на възобновяването на наказателните производства, в това число посредством въвеждане на засилен правосъден надзор .

2. Повишена отчетност на основния прокурор и неговите заместници

2.1 Въвеждане на обвързване за основния прокурор да даде отговор на поставените по отчета за активността на прокуратурата по използването на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика казуси , постъпили в хода на социалното разискване на доклада;

2.2 Промени в Закон за съдебната власт по отношение на обсега на пълномощията на основния прокурор и привеждането им в сходство с Конституцията на Република България.

3. Въвеждане на ефикасен механизъм за издирване на вина от основния прокурор и неговите заместници посредством основаване на гаранции за практическа, институционална и йерархическа самостоятелност на следствието против тях в това число ограничения като:

3.1 наредба на временно премахване от служба на основния прокурор и неговите заместници при положение на образувано наказателно произвеждане против тях;

3.2. гарантиране за без значение назначение от Висш съдебен съвет на прокурори и следователи с сан на или на служба прокурор във Върховната касационна прокуратура или следовател в Националната следствена работа , избрани ad hoc на правилото на инцидентния асортимент , които да проведат следствие против основния прокурор и неговите заместници;

3.3. основаване на гаранции за кариерна непоклатимост и самостоятелност , която гарантира обикновено кариерно развиване на прокурора, който е водил следствие против основния прокурор или неговите заместници, в това число назначение като арбитър със същия сан след края на процеса;

3.4. прокурорските актове по следствие на основен прокурор или неговите заместници да не подлежат на инстанционен контрол;

3.5. надзорът за правда и методическото управление да не се отнасят до тези актове;

3.6. за времето на следствие против основния прокурор и неговите заместници, във връзка с разследващия прокурор да не може да бъде образувано дисциплинарно произвеждане или за дейности по следствието против основния прокурор да не се носи дисциплинарна отговорност;

3.7. да не се прави изключително атестиране във връзка с прокурор, подхванал дейности по следствие на основния прокурор, до изливане на мандата на финалния . "

4. Въвеждане на ефикасна годишна отчетност на следствията и осъдителните присъди по каузи за корупция , предоставяща основни стойности и индикатори , включващи изчисляването на броя на образуваните каузи за корупция, броя на завършилите каузи , в детайли изложение на основанията за привършване , както на фаза следствие , по този начин и всъдебна фаза, и брой на осъдителни и оправдателни присъди. "

В документа, за който описа източникът на " Дневник " се съдържали напълно съответни препоръки и за възстановяване работата с социални поръчки (България е с най-високия порцион на такива поръчки, възлагани с директно договаряне без оповестяване на търг или конкурс), за задоволително и качествено разискване на законопроектите в Народното събрание (и преустановяване прибавянето без оценка за въздействието или социални съвещания на обилни ремонти сред гласуванията в пленарна зала или в преходните и заключителни разпоредби) и други

Комисията нееднократно е подчертавала, че ефективността на ограниченията за битка с корупцията са авансово изискване за триумф на метода , по който ще се употребяват милиарди евро в следващите няколко години. Останалите страни членки също имат глас при отпускането им, защото предишния юли бе планувано задействане на " спешна спирачка " на заплащанията , в случай че сметнат, че държавното управление -поучател не изпълява обещанията си за реформи.

В същността си това е политически лост за квази несъгласие , до момента в който се даде отговор на спомагателни казуси за какво се бавят реформите или се подкопават съществени правила на Европейски съюз като върховенството на закона. Имаше спорове наистина ли в миналото тази спирачка ще бъде дръпната от някого, само че преди дни решаването на Конституционния съд на Полша, оспорващо върховенството на част от правото на Европейски съюз над полското, направи задействането напълно действително от страна на Нидерландия, където Народното събрание даде подобен мандат на кабинета на Марк Рюте.

Всичко, което би трябвало да знаете за:

Източник: dnevnik.bg