ЕС преизпълни целите за възобновяема енергия към 2020 година България ...

ЕС преизпълни целите за възобновяема енергия към 2020 година България

ЕС преизпълни целите за възобновяема енергия към 2020 година

ЕС преизпълни задачите за възобновима енергия към 2020 година България е една от страните с най-голямо преизпълнение на заложените цели за зелена енергия, сочат данните на ЕвростатПрепоръчай (0)
Делът на възобновимата енергия, употребена в страните от Европейски Съюз, доближи 22,1%, т.е. с 2 процентни пункта над авансово оповестените цели, написа Евростат. Това е добра вест за общността, която се пробва да ограничи до нула въглеродните излъчвания до 2050 година, добавя организацията.

Между 2004 година и 2020 година делът на ВЕИ в крайното енергийно ползване се усилва повече от два пъти - от 9,6% до 22,1%.

Данните демонстрират, че единствено Франция не е съумяла да реализира заложените цели. Делът на възобновимата енергия в крайното енергийно ползване е с 3,9 пункта под заложеното, или 19,1%. От другата страна обаче са страни като България, Швеция и Хърватия, които преизпълняват дилемите. Статистиката демонстрира, че ВЕИ в България имат дял от 23,3% от крайното енергийно ползване, което е със 7 пункта над заложеното. Швеция и Хърватия надвишават с по 11 пункта задачите си.

Полша направи проверка на потреблението на биомаса и по този начин ВЕИ в крайното енергийно ползване се усилиха с 3 пункта. С това преразглеждане страната съумя да извърши уговорките си по европейските наставления за зелената енергия.

В Швеция ВЕИ са с дял от малко над 60% в крайното енергийно ползване и по този индикатор страната е на челно място в Европейски Съюз. На второ място е Финландия с дял от 43,8% възобновими запаси в крайното енергийно ползване. Страната също е преизпълнила задачите си.

Малта, Люксембург и Белгия са страните с минимален дял на зелена енергия - надлежно 11%, 12% и 13%.

Данните демонстрират още, че главните възобновими източници в Европейски Съюз са вятъра и водата. Изграждането на соларни панели обаче е измежду най-бързо растящите браншове в зелената енергетика.

Австрия и Швеция са страните, които през 2020 година са употребявали максимален дял на зелена електрическа енергия - в Австрия 78,2% от тока се създава с възобновими източници, а в Швеция този % е малко над 74 на 100.

През 2020 година 23,1% от топлинната енергия и енергията за изстудяване в Европейски Съюз се обезпечава от възобновими източници. През 2004 година този дял е 11,4%.

10,2% е делът на биогоривата в общия микс на горивата, употребявани в превоза, демонстрират още данните на Евростат.

Източник: investor.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg