ЕС отправи нова покана за представяне на предложения за прозрачност ...

ЕС отправи нова покана за представяне на предложения за прозрачност

ЕС подобрява медийната прозрачност

ЕС отправи нова покана за показване на оферти за бистрота на медиите, заяви Фигаро.

Стартира пилотна европейска стратегия . Предвижда се наблюдаване над медиите.

Важното е да се установи тяхната благосъстоятелност . Така ще се схванат опасности за медийните плурализъм и обективност.Подобрено ще бъде и разбирането за медийния маркет . Информацията ще е налична за всеки в нов портал.

По поканата може да се кандидатства до петнадесети декември. Групата обезпечи средства в поддръжка на стратегията .

Търси се разширение на медийната независимост .

Източник: fakti.bg