Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на Булгартрансгаз“ ЕАД

...
Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на Булгартрансгаз“ ЕАД
Коментари Харесай

От 2024 г. терминалът в Александруполис ще осигури достъп до значителни количества газ от алтернативни доставчици

Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният шеф на „ Булгартрансгаз “ ЕАД Владимир Малинов инспектираха дейностите по създаване на терминала за полутечен природен газ край Александруполис, Гърция. Българският газопреносен оператор има 20% от терминала.  Представители на управлението на плановата компания Gastrade S.A. показаха на място напредъка в построяването на терминала и съпътстващата инфраструктура. Потвърдени бяха проектите за въвеждане на оборудването в употреба от началото на 2024 г.  Владимир Малинов акцентира значимостта на инфраструктурата за България и страните от Югоизточна Европа. " Терминалът в Александруполис ще обезпечи нови количества газ на конкурентни цени за пазарите в района и ще усъвършенства тяхната ликвидност ", акцентира той при инспекцията. " Новият потенциал за предпазване и регазификация на полутечен газ е значим и за производителите на LNG и ще разреши да се избегнат претоварвания на LNG инфраструктурата и неналичието на слотове в района, на каквито бяхме очевидци през 2022 година ", добави Малинов. „ Очакваме от идната година да можем да доставяме годишно по 10 танкера полутечен природен газ през тази инфраструктура “, разяснява при инспекцията министърът на енергетиката Росен Христов. Това количество съставлява към една трета от потреблението в страната. Изпълнителният шеф на Булгартрансгаз обърна внимание и на синергията на терминала с плана
Всичко за Вашата сватба
за уголемение на газовото вместилище Чирен. " Наличието на задоволителен потенциал за предпазване на газ е основно за увеличение на доставките на LNG  и диверсификацията в района ", акцентира той. " Независимата система за природен газ Александруполис "  е с планов потенциал за регазификация от 5,5 милиарда м³/ природен газ годишно. Капацитетът за предпазване на LNG на оборудването е 153,500 хиляди м³. Сред евентуални източници за доставка са страни, производители на полутечен природен газ като Алжир, Катар, Съединени американски щати и др. Освен Булгартрансгаз, акционери с по 20% в проектнaта компания, изграждаща терминала, са гръцкият газопреносен оператор DESFA, Gaslog Cyprus Investment, DEPA Commercial и госпожа Елмина Копелузу. Акционерите взеха окончателното капиталово решение за плана при започване на 2022 година, а строителството стартира през предишното лято.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg