Енергийната ефективност и ниският въглероден отпечатък са важна част от

...
Енергийната ефективност и ниският въглероден отпечатък са важна част от
Коментари Харесай

МЕТРО България ще спестява над 8 500 т CO2 емисии на година благодарение на изпълнени проекти за енергийна ефективност

Енергийната успеваемост и ниският въглероден отпечатък са значима част от устойчивата политика на МЕТРО България. Компанията поставя непрестанно поредни старания в тази област и единствено за интервала 2019-2022 година е вложила 15.4 млн. лева в нововъведения, които усилват успеваемостта в битката с климатичната смяна. Благодарение на осъществени планове през последните 10 години, се чака компанията да пести 11.6 млн. kWh електрическа енергия за 12 месеца, което се равнява на годишното ползване на семействата в град с към 17 000 поданици. Въглеродните излъчвания ще намалеят с 8 516 тона – колкото са годишните излъчвания на 720 леки автомобила. Намаленото енергопотребление става факт вследствие на целенасочените ограничения и софтуерните нововъведения на компанията.  Преминаване на магазините на LED осветяване, замяна на фреоните с хладилен сътрудник с натурален генезис, внедряване на системи за оползотворяване на остатъчна топлота, потребление на възобновима сила, плъзгащи порти на залите за продажба на месо и зарядни станции за електрически автомобили. Също по този начин, чиновниците на компанията са ангажирани във вътрешна акция, целяща да усили осведомеността и да подтикне повече хора към отговорно държание във връзка с енергийните ограничения. „ Целта, която МЕТРО си слага, е до 2040 година бизнесът ни да е въглеродно безпристрастен и всички ограничения по
Всичко за Вашата сватба
енергийна успеваемост, които прилагаме, ни доближават до осъществяването ѝ. Като компания, която е виновна към околната среда и в това време се нуждае от сила за своята активност, в световен мащаб, МЕТРО е фокусирана върху постигането на надеждно нисковъглеродно енергийно доставяне в дълготраен проект при в същото време усъвършенстване на разноските, “ сподели Никола Готрон, изпълнителен шеф на МЕТРО България. МЕТРО България ползва поредно световната тактика за резистентност на компанията в своята активност. В сходство с регламента на Европейски Съюз за екодизайн осветяване, всички 11 магазина на МЕТРО България минаха на LED осветяване. Това дава опция на компанията да обезпечи задоволително светлина в комерсиалните си обекти, като в същото време понижи въглеродния си отпечатък. Фреоните в хладилните съоръжения бяха сменени с хладилен сътрудник с натурален генезис. Магазините на компанията внедриха системи за оползотворяване на остатъчна топлота, отделена от хладилните съоръжения, с цел да я употребяват за стопляне на вода за битови потребности и отопление на пространствата, а енергоспестяващите витрини работят с до 30% по-малък разход на електричество. Въведени са и плъзгащи порти на залите за продажба на месо, като единствено от тях през тази година ще са спестени 183 000 kWh сила и 125 тона CO2 излъчвания. Един от уговорките
Всичко за Вашата сватба
на МЕТРО по линия на устойчивата политика е да постанова потреблението на повече възобновима сила в интервенциите си. Магазините в Благоевград, Плевен и Велико Търново са конфигурирали фотоволтаици на покривите си. Те ги употребяват в интервалите на пиковото ползване, когато на свободния пазар цените на електрическа енергия са най-високи. Енергията, създадена от фотоволтаичните системи, покрива сред 20 и 30% от годишното ползване на сила на съответните магазини. На паркингите на 9 от 11 магазина МЕТРО в страната има конфигурирани зарядни станции за електрически автомобили. Тези планове също са част от цялостния метод на компанията да предизвиква използването на коли, които понижават нездравословното влияние върху околната среда. Усилията на МЕТРО за понижаване на въглеродния отпачатък ще продължат, като общата световна инвестиция по дейностите за реализиране на климатична индиферентност ще надвиши 1 милиарда евро до 2040 година Досега компанията е съумяла в международен мащаб да понижи своето ползване на сила с 39%, изчислено на квадратен метър чисто работно пространство, спрямо базовата 2011 година В България за интервала 2023-2025 година МЕТРО ще влага в енергийна успеваемост 12.3 млн. лева.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg