Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент пазар ден напред“ затвори

...
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент пазар ден напред“ затвори
Коментари Харесай

Понижение с 9.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 163.90 лв. за MWh с ден за доставка 8 юни 2023 г.

Енергийната борса в границите на търговията в сегмент „ пазар ден напред “ затвори при цена за базова сила (1 – 24 часа) от 163.90 лева за MWh с ден за доставка 8 юни 2023 година и размер от 68 242.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад с 9.6 % по отношение на цената при затваряне на предходната търговия. Цената на пиковата сила (9-20 часа) е 148.34 лв. за MWh, при количество от 37 071.60 MWh. Извънпиковата сила (32 170.40 MWh) е на цена от 179.46 лева за MWh (1-8; 21-24 часа). Още по тематиката 6 юни 2023 Борсата започва при междинна цена от 183.71 лева за MWh и количество от 2472.5 MWh. Най-ниската стойност е регистрирана за 14 часа –125.08 лева за MWh (2946 MWh). Най-високата цена на електрическата енергия, търгувана в сегмента „ пазар ден напред “ е реализирана за 21 часа – 219.15 лева за MWh при количество от 3054.8 MWh. В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електрическа енергия в този сегмент е 177.98 лева за MWh при размер от 2893.1 MWh по данни на  Спрямо цената от 181.39 лева за MWh (92.69 евро за MWh) за 7 юни 2023 година, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 юни се намалява до 163.90
лева за MWh ( спад с 9.6 %) по данни на БНЕБ или 83.80 евро за MWh. При търговията в пазарен сегмент  " в границите на деня "  на 7 юни 2023  г. общият търгуван размер на БНЕБ към часа на издание на информацията е 5 763.90 MWh при приблизително претеглена дневна цена от 174.23 лева за MWh. Към публикуването публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния систематичен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват комерсиалния продан, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата вземат участие: Име              MW АЕЦ 45,71% 2080.29
Кондензационни Топлоелектрическа централа 13,41% 610.24
Топлофикационни Топлоелектрическа централа 3,25% 147.91
Заводски Топлоелектрическа централа 0,96% 43.56
Водноелектрическа централа 6,58% 299.59
Малки Водноелектрическа централа 6,64% 302.07
ВяЕЦ 0,60% 27.42
ФЕЦ 22,41% 1019.79
Био ЕЦ 0,44% 20.02 Товар на Република България 3322.64 Интензитета на СО2  e 198g (gCO₂eq/kWh) за България все още на публикуването на информацията.  За сравнение в Германия е 277g, Полша - 609g, Чехия - 451g, Румъния - 225g, а най-нисък e във Франция – 42g, Австрия - 50g, Швейцария - 95g.
 
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg