Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент пазар ден напред“ затвори

...
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент пазар ден напред“ затвори
Коментари Харесай

Понижение с 31.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 85.78 лв. за MWh с ден за доставка 28 май 2023 г.

Енергийната борса в границите на търговията в сегмент „ пазар ден напред “ затвори при цена за базова сила (1 – 24 часа) от 85.78 лева за MWh с ден за доставка 28 май 2023 година и размер от 60 097.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад с 31.6 %  спрямо цената при затваряне на предходната търговия. Цената на пиковата сила (9-20 часа) е 22.86 лева за MWh, при количество от 31 623.30 MWh. Извънпиковата сила (28 473.90 MWh) е на цена от 148.70 лева за MWh (1-8; 21-24 часа). Още по тематиката Борси 26 май 2023 Борсата започва при междинна цена от 170.33 лева за MWh и количество от 2082 MWh. Най-ниската стойност е регистрирана за времето от 10 до 17 часа – 0.00 лева – 0.02 лева за MWh (между 2304.7 – 3070.3 MWh). Най-високата цена на електрическата енергия, търгувана в сегмента „ пазар ден напред “ е реализирана за 21 часа – 199.81 лева за MWh при количество от 2824.9 MWh. В 24 часа постигнатата цена на търгуваната електрическа енергия в този сегмент е 135.93 лева за MWh при размер от 2815 MWh по данни на  Спрямо цената от 125.34 лева за MWh (64.09 евро за MWh) за 27 май 2023 година, цената
на търгуваната електроенергия с ден за доставка  28 май се намалява до 85.78 лева за MWh ( спад с 31.6 %) по данни на БНЕБ или 43.86 евро за MWh. При търговията в пазарен сегмент  " в границите на деня "  на 27 май  2023  г. общият търгуван размер на БНЕБ към часа на издание на информацията е 4 323.90 MWh при приблизително претеглена дневна цена от 84.65 лева за MWh. За отбелязване е рухването до негативни цени в часовете 11 и 12, както и в 16 и 17 ч., макар че последната цена е позитивна. Към публикуването публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния систематичен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват комерсиалния продан, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата вземат участие: Име              MW АЕЦ 33,21% 1037.1
Кондензационни Топлоелектрическа централа 25,89% 808.56
Топлофикационни Топлоелектрическа централа 6,82% 212.84
Заводски Топлоелектрическа централа 1,89% 59.08
Водноелектрическа централа 0,32% 9.88
Малки Водноелектрическа централа 5,69% 177.75
ВяЕЦ 1,39% 43.5
ФЕЦ 24,17% 754.67
Био ЕЦ 0,62% 19.45 Товар на Република България 3178.12 Интензитета на СО2  към 14 часа е 312g (gCO₂eq/kWh) за България все още на публикуването на информацията.  За сравнение в Германия е 175g, Полша - 464g, Чехия - 299g, Румъния - 245g, а най-нисък e във Франция – 30g, Австрия - 42g, Белгия - 69g.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg