Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент пазар ден напред“ затвори

...
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент пазар ден напред“ затвори
Коментари Харесай

Понижение със 7.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 225.14 лв. за MWh с ден за доставка 23 март 2023 г.

Енергийната борса в границите на търговията в сегмент „ пазар ден напред “ затвори при цена за базова сила (1 – 24 часа) от 225.14 лева за MWh с ден за доставка 23 март 2023 година и размер от 76 226.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад със 7.7 % по отношение на цената при затваряне на предходната търговия.  Цената на пиковата сила (9-20 часа) е 215.98 лева за MWh, при количество от 39 606.60 MWh. Извънпиковата сила (36 619.60 MWh) е на цена от 234.31 лева за MWh (1-8; 21-24 часа). Още по тематиката Борси 21 март 2023 Борсата започва при междинна цена от 222.51 лева за MWh и количество от 2909.5 MWh. Най-ниската стойност е регистрирана за 11 часа – 159.6 лева за MWh ( 3279.1 MWh). Най-високата цена на електрическата енергия, търгувана в сегмента „ пазар ден напред “ е реализирана за 19 часа – 307.12 лева за MWh при количество от 3199.9 MWh. В 24 часа цената на търгуваната електрическа енергия в този сегмент е 181.38 лева за MWh при размер от 3095.6 MWh по данни на  Спрямо цената от 244.01 лева за MWh (124.76 евро за MWh) за 22 март 2023 година, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23
Всичко за Вашата сватба
март понижава до 225.14 лева за MWh ( намаляване със 7.7 %) по данни на БНЕБ или 1115.12 евро за MWh. При търговията в пазарен сегмент  " в границите на деня "  на 22 март  2023  г. общият търгуван размер на БНЕБ към часа на издание на информацията е 3 758.60 MWh при приблизително претеглена дневна цена от 220.84 лева за MWh. Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния систематичен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват комерсиалния продан, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата вземат участие: Име              MW АЕЦ 48,76% 2163.84
Кондензационни Топлоелектрическа централа 32,67% 1449.99
Топлофикационни Топлоелектрическа централа 7,67% 340.43
Заводски Топлоелектрическа централа 2,15% 95.29
Водноелектрическа централа 0,20% 8.85
Малки Водноелектрическа централа 2,27% 100.8
ВяЕЦ 0,02% 0.86
ФЕЦ 5,66% 251.3
Био ЕЦ 0,60% 26.47 Товар на Република България 4617.29 Интензитета на СО2 е 400g (gCO₂eq/kWh) за България все още на публикуването на информацията.  За сравнение в Германия е 235g, Полша - 651g, Чехия - 362g, най-нисък e във Франция - 45g и Испания - 94g.
 
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg