Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори ...

Енергийната борса затвори при цена от 61.75 лв. за MWh с ден за доставка 14 март.Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 61.75 лв. за MWh и количество от 14208.20 MWh с ден за доставка 14 март 2018 г. , сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 69.26 лв. за MWh, при количество от 7767.7 MWh.

Извънпиковата енергия (6440.5 MWh) е на цена от 54.25 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при цена от 44.01 лв. за MWh.

Най-високата цена в рамките на търговията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е регистрирана в 19-20 часа – 99.22 – 98.44 лв.за MWh.

В 24 часа цената на търгуваната енергия е 52.96 лв. за MWh.

Източник: 3e-news.net