Екипът на екоминистерството  в последните четири месеца е ускорил физическото изпълнение

Екипът на екоминистерството  в последните четири месеца е ускорил физическото изпълнение ...

Екоминистерството се зае със забравените стари сметищаЕкипът на екоминистерството  в последните четири месеца е ускорил физическото изпълнение на дейностите за приключване на проектите за рекултивация на депа, финансирани по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. и  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

Само за периода май-септември 2021 г. е приключила техническата рекултивация на 27 депа на общини Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, Копривщица, Пордим, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино – 2 бр., Долни Дъбник, Бяла (Русе), Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик и Самоков, което представлява 57% от забавените проекти.

За сравнение през целия период от шест години (от 2015 г., когато е постановено решение на Съда на ЕС, до началото на май 2021 г.) е приключила техническата рекултивация на 66 депа, като е забавена рекултивацията на 47 от общинските депа.

През 2015 г. страната ни е осъдена за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общо 113 общински  депа.  В периода на предишното управление последните издадени заповеди за прекратяване на експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са от декември 2017 г.

Въпреки ясно определения краен срок (декември  2020 г.), неглижирането на проблема в продължение на години и бавните темпове на закриване и рекултивация на старите общински депа, е пряката причина, която доведе до уведомлението от Европейската комисия от 15.07.2021 г., че страната ни ще бъде изправена пред Съда на ЕС за втори път в резултат на неизпълнението на решение по дело, за да бъде определен размерът на санкцията, която страната ни ще заплаща.

След положените през последните 4 месеца усилия за намаляване на размера на санкцията, България ще бъде изправена пред съда за заплащане на санкции за 24 от депата за неопасни отпадъци, които все още не са рекултивирани.  

Източник: banker.bg