Екип от експерти на РИОСВ-Пловдив и представители на Басейнова дирекция Източнобеломорски район ...

Екип от експерти на РИОСВ-Пловдив и представители на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

РИОСВ - Пловдив провери река Розовска след информация, че водата е оцветена

Екип от специалисти на РИОСВ-Пловдив и пълномощници на Басейнова дирекция " Източнобеломорски регион " (БДИБР) и Регионална лаборатория-Пловдив към Изпълнителната организация по околна среда извършиха проверка на река Розовска (Гюл дере, Рахманлийска) край с. Зелениково, община Брезово. Институцията се самосезира от обява и видеоматериал в уебсайт, от които се съзира, че водата в реката тече с наситеносин цвят. Идентифицираха източника на оцветяването. Това е цех за растителни екстракти и етерични масла, намиращо се в селото. Установи се, че при измиване на реактор след произвеждане на ескумин (природен артикул, представляващ дестилат от кори от ясен) чиновник не е затворил източващ кран на реактора и в канализацията за дъждовни води е изтекла промивна вода, примесена с ескумин. При попадането й в реката това е довело до оцветяване на водата в наследник цвят. Аварията се е случила на 22 октомври в към 15 часа, като изтичането е било с времетраене към 15 минути, а изтеклото количество-сред 300 и 500 литра. При осъществения надзор на предприятието специалистите са открили, че за използването на воден обект за заустване на охлаждащи води предприятието не има настоящо позволение според Закона за водите. Направен е и обход на реката в региона на обекта, при който е открито, че все още водата е очевидно бистра и без оцветяване. Не са налични мъртви риби и водни организми. Взети са водни тестове от няколко места, които ще бъдат изследвани. Във връзка със случая срещу сдружението ще бъдат подхванати административнонаказателни дейности.

Източник: dnesplus.bg