Доколко опасен е товарът на потъналия край Яйлата товарен кораб ...

Доколко опасен е товарът на потъналия край Яйлата товарен кораб

Не, амониевият азот от `Вера Су` няма да причини екокатастрофа |

Доколко рискован е товарът на потъналия край Яйлата товарен транспортен съд " " за морето ни и може ли да аргументи екокатастрофа? Обърнахме се с тези казуси към молекулярния биолог и вирусолог .

Амониевият азот е най-усвоимата форма на азота и се употребява всеобщо в земеделието за наторяване. В този ред на мисли, изказванията за евентуална екологична злополука са пресилени. Няма заплаха замърсяване, което да аргументи необратими последици. Възможно е локално замърсяване и умиране на риба, в случай че във водата има по-огромна централизация на амониев азот. Но в тази ситуация приказваме за море, чието течение бързо ще го разнесе.

Няма риск и от разцвет на водораслите. За да е налице подобен, е необходимо съчетание на няколко фактора, два от които не са налице: дълъг ден и високи температури.

Дори амониевият азот да убие риба, това надали би се отразило и на риболовците-тъкмо там не се лови риба, а най-близкото рибарско пристанище е на 5, 6 км. Извън това да, има аршин за наличие на амониев азот в рибата и при превишаване тя не би трябвало да се употребява.

Очаква се на следващия ден опитите за разтоварване на заседналия на 20 септември " Вера Су " да продължат при по-благоприятни метеорологични изисквания по отношение на финалните дни.

Източник: offnews.bg