Дневник проследи на живо разговорите между Продължаваме промяната и представители ...

Дневник проследи на живо разговорите между Продължаваме промяната и представители

Преговорите за кабинет: Партиите се разбраха за ревизия в МВР и ДАНС, обмислят ново министерство

Дневник " проследи на живо диалозите сред " Продължаваме смяната " и пълномощници на други партии в опит да бъде формирано държавно управление и написана стратегия, която новият кабинет да извършва. Вътрешната сигурност е една от големите тематики, по които се търси консенсус сред " Продължаваме смяната " и пълномощници и специалисти на останалите три партии, с които спечелилият в изборите седна на една маса-" Демократична България ", " Има подобен народ " и Българска социалистическа партия.

Преговорите по тематиката може да проследите във видеото:След траяли близо 5 часа договаряния за бранш вътрешна сигурност, пълномощниците на четирите партии се схванаха, че работата би трябвало да стартира с цялостна инспекция и летописи на Министерството на вътрешните работи и Държавна организация " Национална сигурност ", въз основата на който да бъдат изготвени ново законодателство.

Партиите заявиха желанието от Министерство на вътрешните работи да бъдат извадени несвойствените действия като да вземем за пример ще се разисква документите за идентичност и шофьорските книжки да вземем за пример да не бъдат издавани от Министерство на вътрешните работи, а тези и други сходни ръководни услуги да се правят в обособени центрове. След като бъде изготвен анализът за настоящето положение на Министерство на вътрешните работи ще се разисква по-съответно и опцията пожарната и гражданска отбрана да бъдат обособени в настрана министерство за бедствия и повреди.

Представителите на четирите партии бързо реализираха консенсус и за възстановяване качеството на обучение, построяване на по-положителна и модерна материална база, както и за задоволително качествено предпазване на събраните доказателства. Договорени бяха смени в Закона за специфичните разследващи средства и ограничение органите, които имат право да желаят използването им както и прецизиране на основанията за настояването на СРС. Подробно ще бъде преглеждан и закона, по който работи Националната работа за защита (НСО) и по какъв метод да бъде преодоляно дублирането на функционалностите с Министерство на вътрешните работи.
12:20 " Почти всичко, което обсъждате, за разбор, построяване на нова конструкция, ново законодателство – това са неща, които ще лишават доста време. Ако би трябвало да се разисква кое е незабавното което би трябвало да се направи, имаме няколко оферти ". Това изясни ръководителят на най-огромната синдикална организация СФСМВР Валентин Попов.

" В момента, в който имаме държавно управление и министър на вътрешните работи, хората на терен могат да бъдат разтоварени от несвойствени действия, в това число и ръководни. Министерство на вътрешните работи прави работа на доста други ведомства – от Агенция " Митници " до горското стопанство. Всичко това може да стане и след бърз обзор на подзаконовите нормативни актове още преди да са подготвени анализът, законите и новата конструкция на министерството ", добави още Попов.

Той акцентира, че извънредно необходимо е и да се изработят нови униформи за служителите на реда и защитно облекло за пожарникарите.
12:01 " Продължаваме смяната " желае нови закони и по-положителна подготовка на чиновниците " Трябва да има закон за обществния ред, както и закон за оперативно-издирвателната активност. От Министерство на вътрешните работи би трябвало да бъдат изведени всички несвойствени действия като да вземем за пример чистачките – няма казус тази активност да бъде аутсорсвана. Не би трябвало в Министерство на вътрешните работи да се назначават хора по няколко закона-закона за държавния чиновник, по кодекса на труда и така нататък ", изясни Милен Иванов от " Продължаваме смяната ".

По думите му има казуси и с образованието и сега откакто излезеш от Академията на Министерство на вътрешните работи може да станеш началник на 100 души, без никакво образование за това по какъв начин да ги ръководиш.

Едно от предложенията е икономическа полиция да стане същинска данъчна полиция и може да премине към данъчните.

" В момента има частни детективи, които работят на ръба на закона и могат без да се тормозят да следят хора, да ги записват и наблюдават и това е абсурд. Частните охранителни компании не трябва да са врагове на системата, в случай че несъмнено съблюдават закона. Секторът за сигурност страда от липса на отваряне в посока частния бизнес ", разяснява Иванов.

По думите му, сега има и няколко структури, които са с полицейски функционалности, само че са отвън Министерство на вътрешните работи-Главна дирекция " Охрана на правосъдната власт " и Главна дирекция " Изпълнение на наказванията ". В момента те действат в Министерството на правораздаването, а назначението и функционалностите им са по Закона за Министерство на вътрешните работи.

Асен Василев акцентира на това, че езиковата подготовка не би трябвало да бъде подценявана. По думите му, доста от закононарушенията са интернационалните или са обвързвани с документи на чужди езици и езиковата квалификация също е извънредно значима.11:40Илия Антонов, който е част от експертния екип на " Демократична България ", изброи някои от приоритетите и задачите на партията.
Димитър Сяров от експертния екип на " Демократична България " счита, че би трябвало да има зам.-министър, който директно да дава отговор за квалификацията на чиновниците в Министерство на вътрешните работи.11:32 " Демкратична България ": Лични карти и шофьорски книжки да не се вадят в МВРАдвокат Калоян Янков заключи някои от предложенията на " Демократична България " като сподели, че с изключение на за отделяне на пожарната и гражданска отбрана би трябвало да се намерения и за отделяне на центрове за ръководни услуги, които да издават персонални документи или документи за ръководство на МПС, да вземем за пример и тези центрове да се извадят от Министерство на вътрешните работи.

" Трябва да се смени административния статут и Министерство на вътрешните работи, с цел да не бъде страна в страната. Предлагаме да се одобри фунционален закон за запазване и защита вместо сегашния организационен закон за Министерство на вътрешните работи. Считаме, че и Министерство на вътрешните работи би трябвало да бъде освободено от неговата компетентност и да бъде сложено на функционална основа. Нормативно да бъде изведена полицейската активност като съществена и определяне на структурна самостоятелност на структурите с полицейски пълномощия от политическото управление на Министерство на вътрешните работи ", сподели още Янков.

По думите му, би трябвало да има ръб по личния състав, да бъде основана идентична база и еднообразно заплащане сред другите служби в бранш сигурност.11:08 " Демократична България ": Да се отнеме правото на прокуратурата да желае подслушване и следене  Да се отнеме опцията прокуратурата да декларира използване на специфични разследващи средства, оферира Атанас Атанасов.
© Георги Кожухаров

Да се отнеме опцията прокуратурата да декларира използване на специфични разследващи средства, оферира Атанас Атанасов.

Атанас Атанасов от " Демократична България " разяснява, че в финалните години в службите за сигурност са конфигурирани послушни лица, които са подвластни от задкулисието и са неспособни да извършват функционалностите, за които са назначени.

" Нужни са функционални и лични смени за опълчване на това събитие. Политически да бъде изведено това, че най-значимата дилема би трябвало да е битката с корупцията посредством систематични ограничения във всички управляващи ", уточни Атанасов.

Трябва да има надзор и предварителна защита на службите и периодически изслушвания на водещи специалисти и ръководители на тези служби в конституционните комисии. Той подчертава и въхру работата на прокуратурата. " Каквв е смисълът службите да проверяват и събират доказателства, откакто прокуратурата бездейства? ", попита риторично Атанасов. По думите му е нужно да се вкара опция за атакуване пред съд на отводите на прокуратурата да образува досъдебни производства, само че би трябвало да има филтър, с цел да не бъдат задръстени съдилищата.

Трябва да се създадат доста съществени смени в метода за използване на Специални разследващи средства, считат от " Деморкатична България ". Атанасов уточни, че би трябвало да се ограничи кръгът от огани, които имат право да декларират настояване за използване на специфични разследващи средства. Антикорупционната комисия също има право да оферира СРС и това е юридически парадокс, разяснява Атанасов. По думите му прокуратурата също има такова право и това би трябвало да бъде анулирано.

Той изиска разбор на кадротово положение в Министерство на вътрешните работи и изрази единодушие пожарната да бъде извадена от ведомството и да бъде обособена в ново министерство, което да е ангажирано с гражданската отбрана.10:52 " Има подобен народ ": Да се постави завършек на офшорките и кухите компании  Преговорите за кабинет: Партиите се схванаха за инспекция в Министерство на вътрешните работи и ДАНС, обмислят ново министерство
© Георги Кожухаров

Антон Михайлов от " Има подобен народ " се концентрира върху икономическите закононарушения и прането на пари, както и работата на ДАНС. Той уточни, че законодателството е положително, само че зад това законодателство би трябвало да има доста по-положително взаимоотношение сред институциите.

" Засилване на контрола в тези браншове в стопанската система, в които потокът мръсни пари е съсредоточен. Анализът на риска за такива браншове посочва ясно кои са те. Засилване на координацията сред органите, които се занимават с противопоставяне на изпирането на пари. По-положителна съгласуваност сред полиция, Национална агенция за приходите и ДАНС ", изреди част от задачите на " Има подобен народ " Михайлов.

По думите му, би трябвало да има разбор на случаите на навлизане на чужди капитали в страната и изясни, че става дума за фиананси, генерирани от закононарушения в чужбина, само че идват в България.

Той акцентира, че новите технологии наложително би трябвало да намерят място в бъдещите смени.

Офшорните сдружения да не бъдат изпозлвани за правене на бизнес и да не се употребяват кухи фирми, а бизнесът да бъде съдружник на противодействието на прането на пари, прикани Михайлов. По думите му, Национална агенция за приходите може да направи разбор на тези браншове, в които има концентарция на артикули на разкош, на лица, които мъчно могат да обяснят несъответствието си в приходите и разноските си.

" Честната душа е почтена, само че когато види потока от мръсни пари, това може да се смени. За това е необходим безспорен интегритет на чиновници, които се занимават с това ", разяснява Михайлов.

" ДАНС е главен контраразузнавателен орган в страната-главен принцип е да бъде ефикасна, професионална и политически неутрална. Може да се реализира с обзор и разбор на структурата, която да действа съгласно типа на заканите, а не съгласно написан закон ", изясни Михайлов.

По думите му, би трябвало да се усъвършенства способността за противопоставяне на корупцията като се създадат смени и в Антукорупционната комисия и не на финално място той сложи високо равнище на конституционния надзор на службите за сигурност.10:29 " Има подобен народ " изиска ново Министерство на бедствията и повредите  Николай Радулов от
© Георги Кожухаров

Николай Радулов от " Има подобен народ " изясни какви са приоритетите на партията.

Николай Радулов от " Има подобен народ " заключи приоритетите на партията в областта на вътрешната сигурност. Той стартира с това, че през финалните години хората са станали очевидци на показни акции и това би трябвало да се смени.

" Трябва да се обезпечи равната сигурност на всички хора-както осигуряваме сигурността на един министър, по този начин би трябвало да го вършим и за обикновения човек ", акцентира Радулов. Той изясни, че на всички места се приказва за цифровизация и нови технологии, а в България служителите на реда носят хартия от домовете си, с цел да принтират документи, а най-новия компютър е най-малко на 5 години.

Той даде образец със Закона за специфичните разследващи средства, който дава опция на специфичните служби да следят всеки, без значение наистина ли е направил или не закононарушение. " С това би трябвало да се завърши ", уверен е Радулов. Той също уточни, че е нужна освен инспекция на щата и състава на Министерство на вътрешните работи, само че и финансова.

" Стига към този момент с тези наши компании ", прикани Радулов във връзка с социалните поръчки за облекло на униформените.

По думите му, най-сетне би трябвало да се направи децентрализация като това може да стане с обособяване на пожарната и гражданска сигурност, които да се трансформират в настрана министерство на бедствията и повредите.

" Големият казус с образованието на фрагментите. Заплащането е ниско, а преподавателите не се употребяват с необикновен престиж и упование. ДАНС настойчиво отхвърлят да имат конструкция, която да се занимава с образованието на техните фрагменти отвън Академията на Министерство на вътрешните работи. Може да се сътвори Национална организация по сигурност с факултети по сигурност и киберсигурност и да се трансформира в съвременно училище ", оферира още Радулов.

" Отдавна е изоставена системата за квалификация и научна активност на управническите фрагменти ", разяснява още той. По думите му, кадровата политика видимо наподобява открита, само че доста постоянно е " скрито връзкарство и възнаграждение ".

Трябва да има професионално и почтено бюджетиране и разходване на средствата-те по този начин се изразходват, че не стигат нито за мебели, още по-малко за нововъведения. Институтът по криминалистика и криминология отхвърля да взема участие в образованието на чиновници от районните ръководства, добави още Радулов и изясни, че образованието по криминалистика би трябвало да се усъвършенства.10:03БСП оферира цялостен разбор на Министерство на вътрешните работи и нов закон за полицията " Ще работим за общество със спокойни изисквания за труд, бизнес, нулева приемливост към коруцпията. Основна цел е да спре натиска на битовата престъпност върху цели региони в страната с адекватна реакция от страна на страната ", изясни Иван Иванов от Българска социалистическа партия.

По думите му, бранш сигурност и Министерство на вътрешните работи би трябвало да се преглеждат в два изгледа-положението на самата система, отношението на чиновниците към йерархичната конструкция, битовата среда, адекватната квалификация и въпреки това-по какъв начин жителите одобряват министерството и неговата дилема да резервира социалния ред в страната.

 Иван Иванов от Българска социалистическа партия заключи приоритетите на партията в бранш вътрешна сигурност.
© Георги Кожухаров

Иван Иванов от Българска социалистическа партия заключи приоритетите на партията в бранш вътрешна сигурност.

" За да се случат всички тези неща е належащо да има обзор на самото министерство. Предлагаме в първите 3 до 6 месеца да се направи цялостен разбор на Министерство на вътрешните работи-на всички структури, звена, брой чиновници, дублиращи звена, защото сега Министерство на вътрешните работи е с най-огромния бюджет в страната ", акцентира Иванов.

На базата на този обзор и разбор на системата би трябвало да се направи нов закон за Министерство на вътрешните работи. По думите му сега ведомството съставлява обърната пирамида и не дава резултата, който чакат чиновниците и жителите.

" Има казуси и с кариерното изразстване на чиновниците. Трябва да сложим завършек на политическото инжинерство, поради което стигнахме до най-ниските равнища на упование към полицията през финалните 12 години ", акцентира още Иванов.

Той уточни, че престъплениятатрябва да се намалят на 30-35 на 10 000 души, както и да намалее с 20% броя на кражбите и броя на рецидивите. Да се основат коренно нови принадлежности, стабилна наклонност за понижаване на над 2 пъти на броя на наркоманите спрямо 2018 година

Трябва да се сътвори нова полицейска карта с постове на жандармерията за не повече от 3 села. Нужна е адекватна квалификация на служителите на реда, дейна работа с европейските сътрудници, както и възстановяване на опциите за следствие с по-съвременна база за криминалистичен разбор.

Тодор Байчев уточни, че в Министерство на вътрешните работи се вършат козметични смени-обединение или обособяване на разнообразни звена и отдели, в някои от тях има и повтаряне на функционалности. Трябва да има и по-положителна законова отбрана на настоящите служители на реда, уточни още социалистът. Филип Попов подчертава върху отбрана на границата и по-положителна киберсигурност, разширение обсега на дирекция " Вътрешна сигурност ".

" Сериозен казус в България е и домашното принуждение ", уточни още Попов и добави, че това е един от приоритетите за Българска социалистическа партия. Пътната сигурност също е измежду главните приоритети и цели на партията.

Валери Сарандев изясни, че предварителната защита би трябвало да бъде приоритет в активността на полицейските служби.

Източник: dnevnik.bg