От въздушно-капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 113

От въздушно-капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 113 ...

Последни данни за болните във Варна, има внушително завишение.


От въздушно-капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ са регистрирани 113 лица срещу 51 за предходната седмица, представени от: 94 случая на варицела и 19 случая на скарлатина. Регистрирани са 392 бр. остри респираторни заболявания срещу 286 случая на ОРЗ от предходната седмица. Най–висока заболяемост от ОРЗ е регистрирана във възрастта 30 – 64 год. /117 лица/ и 5- 14 год. /105 заболяли лица/. Регистрирани са 18 случая на грип /по клинични данни/ и 78 усложнения от грип и ОРЗ – 33 бронхита и 45 пневмонии.

Няма регистрирани лица заболяли от Лаймска борелиоза. В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали общо 60 лица. Проведени са 21 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 8 лица. В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали и изследвани 20 лица. Няма регистрирани случаи на ухапани от кърлежи. Извършени са 28 епидемиологични проучвания на болни с остри заразни болести (ОЗБ).

Източник: varna24.bg