Държавните предприятия са инвестирали над 1,1 млн. лв. за закупуване ...

Държавните предприятия са инвестирали над 1,1 млн. лв. за закупуване

1785 декара частни гори са станали държавни през 2020 г.

Държавните предприятия са вложили над 1,1 млн. лева. за закупуване на частни горски парцели през 2020 година, оповестяват от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Средствата са били задоволителни за закупуването на 327 парцела с обща повърхност от 1785 декара. Това е близо три пъти повече в съпоставяне със закупените парцели по време на първата процедура през 2016 година

Броят на закупените парцели през 2020 година е с 201 повече, а площта им е със 756 дка по-голяма. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени дребни горски парцели, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в положително положение от актуалните им притежатели.

Още по тематиката
Средната цена на един декар от закупените горски парцели варира в шестте държавни предприятия сред 284 лева. на декар при “Североизточно държавно предприятие” до 1027 лева. на декар при „ Южноцентрално държавно предприятие”. Средната цена за всичките предприятия е 623 лева. на декар.

Средната повърхност на закупените парцели е 5,5 дка. Най-големите по повърхност парцели са закупени от „ Североизточно държавно дружество “ – 30,9 декара и 49,1 декара, както и от „ Южноцентрално държавно дружество “ – 27 декара. В останалите четири предприятия оптималната повърхност на закупените парцели е 10 декара.

Поради оповестеното изключително състояние в страната и техническа неспособност на част от притежателите за подписване на покупко-продажби срокът за нотариалните продажби е бил продължен до края на 2020 година, прецизират от МЗХГ.

През 2021 година се възнамерява да бъде оповестена нова акция за закупуване на частни горски парцели, като цената на отпуснатите средства за нея няма да бъде по-малка от вложените през актуалната година.

Източник: investor.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg