Държавата редовно бави плащанията по мерките за подпомагане в пандемията, ...

Държавата редовно бави плащанията по мерките за подпомагане в пандемията,

Държавата бави с месеци плащанията към работодатели

Държавата постоянно бави заплащанията по ограниченията за подкрепяне в пандемията, сигнализират работодателите.

Стотици фирми от страната и Пловдив останаха без заплащания по антикризисната мярка „ Заетост за теб “, с която страната цели да реинтегрира на маркета на труда останалите без работа в резултат на Коронавирус-19. За това алармираха работодатели в редакцията на „ Марица “. Забавянията не са за ден или за два, става известно, че фирми от разнообразни браншове не са получавали пари към този момент 3 месеца. Според регламента на стратегията макар че работодателят би трябвало да получи приетите за възможни разноски в период до 30 работни дни. Още по-парадоксалното е, че срокът, за който е подписан договорът за претовареност, е до 6 месеца, т.е. половината от направеното време към този момент е минало.

Засегнати от казуса единствено в област Пловдив са общо 175 работодатели от разнообразни браншове на стопанската система, като от тях по-огромен брой компании са от секторите „ Търговия на дребно” и „ Юридически и счетоводни дейности”, а 10 са от бранш „ Строителство”.

От Агенцията по заетостта пък дават обещание, че забавените пари ще бъдат изплатени в най-къси периоди, само че хората не имат вяра.

„ Водили сме редица диалози с Дирекция „ Бюро по труда “, само че по този начин и не получихме адекватен отговор. Отговорите, които получавахме, бяха: сътрудниците ще проверят документите и до месец ще получите информация наистина ли всичко е наред “, изясняват от Камарата на строителите в Пловдив. Затова оферират, в случай че Агенцията по заетостта няма нужния потенциал да извършва съществени за жителите и бизнеса планове, страната да възложи активността на по-готови структури.

И до момента в който парите към момента не са постъпили по сметките на началниците, то казусите, които задават пловдивските фирми, никнат един след различен-наистина ли забавянето не е съзнателно, поради неналичието на средства по стратегията, или пък се дължи на неясноти в условията за отчетността. Сред подозренията на родните работодатели са и че е допустимо стратегията да е подвеждаща, тъй че компаниите, към този момент наели безработните, да са принудени сами да им поемат разноските.

От Агенцията по заетостта увериха, че пари по мярката „ Заетост за теб “ има, само че чиновниците им мъчно съумяват да наваксат с огромния брой планове. Причината е, че тежката епидемиологична конюнктура е наложила работа на екипите в бюрата по труда в понижен състав.

„ Често се налага и нужда от корекции на приложените от работодателите документи “, изясняват от Агенцията. Според държавната конструкция работодателите изпитвали огромни затруднения при подготвянето на отчетните документи в техническата и изключително в счетоводната част. Допълнително процесът се забавя и от обстоятелството, че се вършат множеството служебни инспекции на няколко финансови равнища. С цел по-бързо погашение на средствата, от Агенцията по заетостта решили да подхващат редица ограничения за оправяне с казуса. Такива са преразпределението и пренасочването на подадените документи от бюра по труда с висока натовареност към други с по-ниска такава, работа на екипите в бюрата по труда на гъвкаво и ненормирано работно време, командироване на чиновници от районните и централните звена на Агенцията към локалните бюра по труда.

„ През целия срок от пандемията Агенцията не затвори офисите си, както и не стопира да извършва и главните си отговорности като комисионер на маркета на труда, реализиращ други над 40 стратегии и планове “, допълват от Агенцията.

Източник: marica.bg