Държавата не иска да компенсира задълженията на Топлофикация София“ към ...

Държавата не иска да компенсира задълженията на Топлофикация София“ към

Държавата отказва да погаси неплатените сметки на „Топлофикация София“

Държавата не желае да компенсира отговорностите на „ Топлофикация София “ към Булгаргаз. Това обяви Георги Георгиев, ръководител на Столичния общински съвет.

Както е известно „ Топлофикация София “, която е най-големият консуматор на естествен газ в България, не заплаща от години своите отговорности към „ Булгаргаз “. Дружеството макар че се ръководи неефективно и има близо 1 милиарда лева задължения за неплатени доставки на естествен газ.

Тази година задълженията се чака още повече да се усилят, защото сдружението няма право да усили стойността на парното до края на 2021 година Цената е регулирана от Комисията за енергийно и водно контролиране. В същото време макар че стойността на газа се  вдигна сензитивно в последните 2-3 месеца.

„ Топлофикация София “ дължи над 700 милиарда лева на Българския енергиен холдинг, притежателят на „ Булгаргаз “ за непогасени отговорности към газовия снабдител. Тези задължения бяха трансферирани на БЕХ, с цел да не се затрудни работата на „ Булгаргаз “ и да се стигне до прекъсването на естествения газ за цяла България.

Освен това „ Топлофикация София “ дължи 130 млн. лева за настоящи доставки на „ Булгаргаз “.

" Топлофикация София " регулярно си изплаща дълга като е погасила 75% от дълга си за тази година. За октомври приходите са от 30 млн.лева и 20 млн. от тях са преведени на " Булгаргаз ", уточни Георгиев. Той напомни, че договорът с доставчика е с неизгодни клаузи за общинското сдружение, само че " Булгаргаз " отхвърля те да се предоговорят.

Източник: manager.bg