class=first-letter-big>С лед голямата авария в метрото – поне два месеца

class=first-letter-big>С лед голямата авария в метрото – поне два месеца ...

След аварията в метрото: кога ще бъде пуснато трасето

class="first-letter-big">С лед голямата авария в метрото – поне два месеца трасето по третия лъч ще остане затворено. Прогнозата е на експерти, участвали в обследването на отсечката. Специалисти и тежка техника продължават трети ден да търсят причините за повредата в тунела между станциите „Хаджи Димитър” и „Театрална”.

Професор Стойнев е сред експертите – хидрогеодезисти, участвали в обследването на част от третия лъч на метрото в София преди строителството. За него причината за аварията е ясна. „Трасето на метрото минава успоредно на Перловска река. Огромното количество вода, което се изля, формира едно много високо ниво на подземните води, промениха параметрите на водоносните хоризонти”, обясни той пред .

По време на обследването обаче не станало ясно, че може да се стигне до авария с подобни мащаби.

„Ако проучването е правено в един сух период, когато подземните води са били с други нива, дори да се вземат мерки, те се вземат по времето, когато са установени”, добави проф. Стойнев.

След повредата работата в тунела между „Хаджи Димитър” и „Театрална” ще продължи дълго. Назначени са и множество експертизи. „В момента релсата е отстранена в този проблемен участък, трябва да се изследва плочата и да се изследва останалата конструкция на тунела за евентуални скрити дефекти. Това е сложен процес, свързан и с хора, и с техника. Няма как да стане за 24 часа”, обясни председателят на Транспортната комисия в СОС Карлос Контрера.

Ще се търси отговор на въпросите дали има грешки при проектирането и строителството на трасето.

Според експертите може лесно да се избегне възможността от подобни аварии, предизвикани от близката река, в бъдеще. „Техническото решение не е проблем. А то е – инжектиране на почвата с циментови смеси”, обясни проф. Стойнев.

Подпочвените води от реката наблизо са причина и за течове като този на метростанция „Театрална”, която също е в експлоатация от по-малко от 5 месеца. Там обаче проблемът е по-различен. „Това са си течове, с покачване нивото на подземните води, водата си намира мяст , по което да излезе. Има методика, със специални химикали, които се инжектират в зоната, където е течът и той се преустановява”, добави проф. Стойнев.

Заради високите подпочвени води в района на третия лъч, при проектирането се е обсъждала възможност да е над земята. Тя обаче е била отхвърлена заради твърде застроения район между центъра и „Хаджи Димитър”.

Източник: vesti.bg