Чували ли сте някога изречението „Прекалено си чувствителна!“ или казвали

Чували ли сте някога изречението „Прекалено си чувствителна!“ или казвали ...

Високочувствителен човек ли си? Ето как да разбереш


Чували ли сте някога изречението „Прекалено си чувствителна!“ или казвали ли са ви, че реагирате твърде силно на някои ситуации?
Въпреки че това не е единствения критерий, много хора които попадат под типа личност, въведена като официален термин (highly sensitive person – HSP) могат да си спомнят немалко пъти, в които са чували подобни реплики.

Този термин е въведен в съвременната психология от Илейн Ерън и Артур Ерън през 1990 г. и обхваща хората, за които се смята, че имат повишена или по-дълбока чувствителност на централната нервна система към физически, емоционални или социални стимули.

Обикновено тези хора силно се влияят от средата си и то много повече от останалите хора около тях, усещат как се чувстват хората и реагират по-добре на по-спокойна и по-малко стимулираща среда. Ако мислите, че е възможно това да се отнася за вас, продължете в галерията.
Какво изпитват силно чувствителните хора? Какво изпитват силно чувствителните хора? Какво изпитват силно чувствителните хора? Какво изпитват силно чувствителните хора?

Източник: edna.bg