Борбата с климатичните промени безспорно е най-голямото предизвикателство на нашето ...

Борбата с климатичните промени безспорно е най-голямото предизвикателство на нашето

Мисията на Schneider Electric: Дигитализация и автоматизация с грижа за природата

Борбата с климатичните смени несъмнено е най-голямото предизвикване на нашето време. Многобройните естествени аномалии и катаклизми през финалните години сигнализират, че е извънредно време да ограничим отрицателното въздействие върху планетата и виталната среда.

Светът може да форсира усилията си против климатичните смени и да намали на половина излъчванията на въглероден диоксид (CO2) до 2030 година Предизвикателството е огромно, тъй като сме в конкуренция с времето – в случай че не ограничим излъчванията с 30-50% през актуалното десетилетие, каквото и да извършим в следствие, няма да можем да овладеем световното стопляне.

Човечеството разполага със средствата и технологиите да реализира тази амбициозна цел, от която зависи бъдещето му. Длъжни сме да вкарваме и използваме новите технологии 3 пъти по-бързо, а усилията ни би трябвало да бъдат насочени в 3 съществени посоки: електрификация, декарбонизация и енергийна успеваемост.Рецепта по какъв начин да се оправим в сложната обстановка дава Schneider Electric, водач в цифровата промяна на енергийния мениджмънт и автоматизацията и отличен като Най-устойчивата компания в света за 2021 година Schneider Electric върви по пътя към устойчивото развиване през финалните 15 години и оказва помощ на клиентите си да създадат същото.

Устойчивото развиване не е елементарно част от бизнеса ни, то е в основата на стратегията ни и на всичките ни дейности, акцентира Жан-Паскал Трикоар, държавен глава и основен екзекутивен шеф на Schneider Electric.

Трикоар бе водеща фигура в Innovation Summit World Tour 2021 – водещото годишно обстоятелство на компанията, което разкри по какъв начин експресно да понижим въглеродните излъчвания посредством цифрови и устойчиви нововъведения и автоматизация от последващо потомство.

Устойчивото бъдеще директно зависи от дигитализацията и електрификацията. По-високата успеваемост се реализира посредством развиване в 4 съществени насоки: интеграция на енергия и автоматизация; свързване на всичко от крайната точка до облака; цифровизация на всички процеси по планиране и построяване, употреба и поддръжка; изцяло интегрирано ръководство на процесите.
Пътят към промишлеността на бъдещетоСъчетаването на ръководство на енергия и автоматизация е най-видимо в промишлеността, където ефикасното потребление на ресурсите е от основно значение. Ключова функция за сполучлива цифровизация и автоматизация играе уникалната платформа на Schneider Electric, основана на IoT – EcoStruxure. Чрез нея се реализира цялостен надзор и оптимизация на производствените процеси, които се наблюдават в действително време. (Повече за новаторската платформа и изгодата от нея )

Свързаността подсигурява, че всички системи могат да обменят и употребяват нужната информация, а всички процеси са следени и ръководени в действително време. С помощта на EcoStruxure се реализира изобилно повишение на оперативната успеваемост, защото софтуерът бързо проучва събраните данни и оферира нужните решавания. Платформата работи с всевъзможни устройства на разнообразни производители, стига да основават задоволително умни и качествени решавания. Смарт системата на Schneider Electric разрешава на клиентите да модернизират старите системи за автоматизация до равнище Индустрия 4.0 по контролиран, нискорисков и еластичен метод. Тя е доста ефикасен способ за инженерна автоматизация.

Благодарение на автоматизираните и дигитализирани системи на Schneider Electric предприятията резервират производството си даже в най-сложните моменти (като да вземем за пример по време на пандемията).

Чрез своите смарт системи компанията показва изгодата от свързаността на всички устройства, което дава опция на оборудването " да приказва " с консуматорите си на понятен език. Това е пътят към промишлеността на бъдещето.
Дигитална гражданска война в строителствотоСтроителството на бъдещето ще бъде стабилно, гъвкаво, свръх дейно и ориентирано към хората. Сградите ще бъдат енергийно и въглеродно неутрални, а целият им витален цикъл ще бъде дигитализиран. Всички процеси по планиране и построяване, употреба и подкрепа на плановете ще се координират и ръководят от програмен продукт, обвързван и с изкуствен интелект. Обичайните 3D симулации са остаряла технология, към този момент се приказва за 5D и 6D – пресмята се какъв брой време ще лишават определените варианти, какъв брой тъкмо ще костват и по какъв начин взетите решавания ще се отразят на устойчивостта. В края на процеса се издава специфичен екологичен паспорт на постройката.

Модерните системи на Schneider Electric сплотяват строителство, енергия и промишленост в една интегрирана система, която дава всички изгоди от успеваемост и резистентност. Доказателство за това е новата постройка на компанията във френския град Гренобъл, която е съвършен образец за енергийна успеваемост – тя е енергийно и въглеродно неутрална и 8 пъти по-ефикасна от множеството здания в Европа.

Модерната сграда, която носи името Technopole, съчетава доста от водещите технологии на компанията, в това число EcoStruxure за ръководство на здания, и разкрива изгодите от внедряване на IoT решавания. Тя е оборудвана с разнородни интелигентни системи за сигурност, досег и ръководство на енергията. Специален програмен продукт направлява доста от процесите в постройката и след това проучва събраните данни, давайки препоръки по какъв начин да станат още по-ефикасни. Всички тези високи технологии освен щадят природата, само че и основават по-удобна среда за жителите на модерната постройка. Technopole е признак на резистентност и реална проява на ноу-хау от Schneider Electric.

Платформата EcoStruxure е толкоз гъвкава и разнообразна, че може да се употребява и при ръководството на подвижността и градската среда посредством високоефективни центрове за данни. Тя дава опция за изцяло интегрирано ръководство на процесите във всяка област на актуалната реалност. Резултатът е освен в интерес на природата, само че и изобилно усъвършенства качеството на живота. (Какви са изгодите от оборудването на Schneider Electric за жилищните сгради)


Цената на устойчивостта

Устойчивото развиване към този момент е нещо наложително и има своята освен екологична, само че и икономическа стойност. Когато вземат решение наистина ли да работят с дадена компания, инвеститорите и финансовите институции са мощно заинтригувани от екологичния ѝ отпечатък. Крайните абонати също се вълнуват от него, преди да купят продукта/услугата ѝ. Държавните институции също наблюдават деликатно по какъв начин активността на другите бизнеси въздейства на природата.

Schneider Electric спомага за запазването на този баланс, като се грижи за клиентите си сходно на доктор, а устойчивостта е лекарството за неговите пациенти. Целта е намаляването на въглеродния отпечатък, а рецептата, която им оферира, е потреблението на възобновима енергия и реализиране на оптималната енергийна успеваемост посредством цифровизация и оптимизация на процесите. Колкото по-устойчива е една компания, толкоз по-положителни са резултатите ѝ. Крайният резултат е освен по-дейно и екологично произвеждане, само че и по-висока възвращаемост.

Всички фирми, без значение наистина ли са малки или огромни, са длъжни да работят за стабилно развиване. Ние сме вашият приближен сътрудник и ще ви помогнем да извършите всичко належащо по пътя към устойчивото развиване, подсигуряват от Schneider Electric.
Електрическа енергия 4.0Продължавайки диалога за промишлеността за бъдещето, който компанията води интензивно и в България с самодейността " Стартирай 4.0 ", Schneider Electric поставя на масата и тематиката Електрическа енергия 4.0: захранване на Новия електрически свят с интелигентна зелена енергия.

Днес сме очевидци на конвергенцията на цифровото и електрическото посредством софтуера. Електричеството прави енергията зелена и е най-вярната посока към декарбонизация. Дигиталното прави енергията интелигентна, с цел да подтиква успеваемостта и да елиминира отпадъците. Именно тази връзка сред обичайните електроразпределителни устройства и мрежи и цифровото води до Електрическа енергия 4.0, горивото на Новия електрически свят. Това е най-бързият път към по-чиста, по-умна и по-ефикасна енергия.

Светът към този момент е привикнал с концепцията за редуващите се индустриални революции и през днешния ден постоянно приказваме за Индустрия 4.0. По същия образец основаването на енергия и достъпът до нея минават през смени в годините и през днешния ден моделите слагат потребността от това да мислим и обхванем тематиката през новата призма – Електрическа енергия 4.0.
Ползите за клиентите, сътрудниците и промишлеността от Eнергия 4.0

Електричеството е най-ефикасната енергия (доказано тя е от 3 до 5 пъти по-ефикасна от другите източници) и най-положителният вектор за декарбонизация (очаква се електрическата енергия от възобновими източници да нарасне 6 пъти до 2040 година и от 6% сега да скочи до 40% през следващите 20 години). Електрическа енергия 4.0 обезпечава измерими, устойчиви резултати посредством технологии, които към този момент съществуват.

Електрическа енергия 4.0 или комбинацията от електрическото и цифровото, ще подхранва двупосочната децентрализирана енергийна мрежа на бъдещето. Потребителите и фирмите ще могат да генерират в обилие своя лична чиста енергия посредством възобновими източници и микрорешетки, с цел да я употребяват, съхраняват или даже продават на маркета.

Електрическа енергия 4.0 е поръчител за бъдещето. Иновациите през днешния ден разчитат главно както на електрическата енергия, по този начин и на цифровата сфера: от устройствата, които вършат живота ни по-положителен, през дистанционно работата вкъщи до електронната подвижност. А Schneider Electric допринася за смяната в света, като си слага за цел да направи бизнес дейностите на своите абонати и сътрудници по-устойчиви.

Източник: expert.bg