Бизнес имотите в София продължават да предлагат най-висока доходност сред ...

Бизнес имотите в София продължават да предлагат най-висока доходност сред

Бизнес имотите в София продължават да предлагат най-висока доходност в ЦИЕ

Бизнес парцелите в София не престават да оферират най-висока рентабилност измежду огромните столици в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), демонстрира отчет на консултантската компания Colliers International.

Най-висока у нас е доходността от индустриални парцели – 8,5%. В Букурещ, който е на второ място в подреждането, вложителите в индустриални площи могат да чакат рентабилност от 7,75%, а в Будапеща тя е 6%.

София е водеща в ЦИЕ и по рентабилност от офис площи – 8%, като тя е доста по-висока в сравнение с в Букурещ, където доближава 6,75%. В Братислава и Будапеща тя е надлежно 5,50% и 5,25%, а във Варшава и Прага е още по-ниска - на равнище от надлежно 4,70% и 4,25%.

Търговските центрове в София носят рентабилност от 7,75%, а в Букурещ тя доближава едвам 6,75%. Доходност от 6,50% могат да чакат вложителите в търговски центрове в Будапеща и Варшава, до момента в който в Братислава тя е едвам 5,75%, а в Прага е още по-ниска – 5,25%.

Независимо от продължаващите разстройства, породени от пандемията, капиталовите размери за първите три тримесечия на 2021 година възлизат на 7,3 милиарда евро и са единствено с 10% по-ниски на годишна база и с към 20% по-ниски в съпоставяне със същия срок на 2019 година, сочат данните на Colliers. Компанията предвижда, че в края на 2021 година размерите ще доближат сходни равнища като през 2020 година - сред 10 милиарда и 11 милиарда евро.

Поотделно множеството страни изостават от размерите си преди пандемията, като Полша образува 56% от размера за 2021 година, а Унгария и Словакия са надминали равнищата по отношение на 2020 година Обичайно мощното за покупко-продажби четвърто тримесечие може да се окаже незадоволително интензивно като размери заради неналичието на разполагаем артикул на доста пазари и продължаващите затруднения при пътуванията на вложителите, отбелязва Colliers.

"На доста пазари в района регистрирахме леки промени в доходността от първокласните активи, основно заради продължаващата липса на данни за покупко-продажби, които да поддържат по-нататъшни промени “, разяснява Кевин Търпин, районен шеф на отдел "Проучвания " в ЦИЕ.

„ Основното изключение е доходността от индустриални и логистични площи, която се понижи с съвсем 100 базисни пункта приблизително за ЦИЕ от първото тримесечие на 2020 година насам, като в Полша доближи над 180 базисни пункта. Нашето мнение остава, че въпреки и някои следващи вътрешни разбърквания да са неизбежни, добре представящите се активи би трябвало да устояват по-добре, с по-голям напън върху вторичните артикули ", добавя той.

Офис секторът едвам съумява да се задържи преди всичко в общия размер от вложения в бизнес парцели в района с дял от 36% за първото деветмесечие на 2021 година Логистичният и жилищният бранш не престават да записват все по-високи размери, арестувани само от дефицита на разполагаем артикул за продажба на пазара. Обемите на ритейл бранша не престават да се подхранват от активи като търговски паркове и супермаркети, до момента в който делът на хотелите остава дребен.

Фондовете от Западна и Северна Европа образуват 42% от целия размер на капиталовия пазар през първите три тримесечия на 2021 година, като най-вече капитали идват от Германия, Обединеното кралство и Швеция. Капиталът от ЦИЕ също заема огромен дял - 30% от общия размер. Чешките вложители са най-активни с дял от 19% и дават отговор за 53% от размерите в Чехия и 80% от размерите в Словакия, като придобивания са регистрирани и в Полша, Румъния, Унгария и България. Активни също са и вложителите от Унгария, както с локални придобивания, по този начин и в целия район, в това число Румъния и Полша.

"Икономиките в целия район се държат относително добре. Въпреки това има няколко казуса, които провокират огромна угриженост и диспути, доста от които ще окажат въздействие върху бранша на недвижимите парцели във връзка с предлагането, търсенето и финансовата досегаемост. На първо място, интеграцията на ESG критерии се трансформира и ще продължи да бъде основен фактор за смяна и триумф при вложението в недвижими парцели. Освен това проблемите, свързани с веригата на доставки и труда, водят до дефицит и повишение на цените на строителните материали и главните съставни елементи и артикули в други браншове. Цените на жилищните парцели се повишават внезапно, предизвиквайки угриженост за тяхната финансова досегаемост, в допълнение към енергийната рецесия и инфлационния напън. В последна сметка потребителят е този, който ще понесе разноските за това, или ще влезем в неразбираем като времетраене срок на стягане на коланите, до момента в който нещата се успокоят ", отбелязва Търпин.

„ В днешно време е мъчно да се пренебрегне инфлацията, която визира доста аспекти на бранша на недвижимите парцели. Въпреки това, с динамичния пазар на наематели (въпреки здравните ограничения поради пандемията) и изобилието от капитали, България остава привлекателна и подготвена да премине през по-трудни срокове “, счита Георги Киров, партньор/директор „ Инвестиционно консултиране “ в Colliers.

Източник: investor.bg
PromoMall.bg