Бившият депутат от ДПС Александър Методиев, известен като Бат Сали,

Бившият депутат от ДПС Александър Методиев, известен като Бат Сали, ...

ВКС реши: Само 3000 лв. глоба за Бат Сали, не е пречил на орган на властта.


Бившият депутат от ДПС Александър Методиев, известен като Бат Сали, беше осъден да плати само глоба от 3 хил. лв. по делото за хулиганство и незаконно възпрепятстване на полицията.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на протестиране и обжалване.

Върховният касационен съд – последната съдебна инстанция, отмени присъдата на Софийския апелативен съд, с която Методиев беше признат за виновен в това, че противозаконно е попречил на орган на властта (престъпление по чл 270 от Наказателния кодекс) и отмени наказанието му – 6 месеца лишаване от свобода условно, както и обществено порицание.

В частта за хулиганство (престъпление по чл. 325 от НК) присъдата е само изменена – хулиганство има, но за него Бат Сали е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – глоба.

„Въззивният съд незаконосъобразно е приел, че с поведението си деецът е попречил противозаконно на орган на властта да изпълни задълженията си. Изложените в тази насока съображения от мотивите на атакуваната присъда са изведени в разрез с практиката на ВКС“, пише ВКС.

Върховните съдии подчертават, че не всяко неподчинение на разпореждане на орган на власт съставлява противозаконно пречене на изпълнението на задълженията на органа. Съдебната практика ясно разграничава престъплението по 270, ал. 1 от НК от аналогичното административно нарушение по чл. 175, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата по съответната степен на обществена опасност на осъществените деяния.

Чл. 270 от НК. Който противозаконно пречи на орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-частен съдебен изпълнител да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева.

Чл. 175. от ЗДвП (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:

...

откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;

В съдебното решение пише, че отказът на Методиев да преустанови движението си след подаден сигнал със стоп-палка не е бил съпроводен с бягство, преследване, последващо укриване, съпротива или каквито и да е други целенасочени действия, ориентирани към укриване на самоличността му и умишлено препятстване на компетентните органи да му съставят акт за установеното административно нарушение.

Според съдебния състав на ВКС и второто деяние, включено в инкриминираната продължавана престъпна дейност, също е несъставомерно по чл. 270, ал. 1 от НК. Противозаконното препятстване може да се реализира преди или по време на изпълнението на задълженията на органа на власт. В разглеждания случай подсъдимият Методиев се е върнал на временния КПП, когато полицейски служител вече бил приключил със съставянето на акт за установяване на административно нарушение (липса на документ за самоличност) на футболист от футболния отбор на Самоков.

Върховните съдии приемат, че по отношение на престъплението хулиганство решението на САС е законосъобразно и в съгласие със съдебната практика.

„Конкретиката на инкриминираната проява недвусмислено я характеризира като непристойна: посегателството срещу реда и общественото спокойствие е било осъществено от подсъдимия Методиев чрез редица агресивни и демонстративни действия – подсъдимият парадирал с качеството си на народен представител, размахвайки служебната си карта; търсел обяснение от полицаите защо съставят актове на „неговите хора“; искал от тях отчет какво правят и защо спират автомобили; отправял към полицейските служители груби реплики, настоявал да му представят актовете, които били съставени до момента и доказателства за какво били съставени; заплашвал ги с уволнение и пр.”, посочва ВКС.

Според съдебния състав такова поведение без съмнение представлява грубо незачитане на установения в държавата порядък и демонстрира явно неуважение към личността и нейните охранявани права, както и към длъжностното качество на служителите на полицията, с което се осъществява обективната страна на престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК. (хулиганство).

„Дори само произнесените реплики (...) красноречиво илюстрират недопустимия в едно цивилизовано общество маниер на отнасяне от страна на самозабравил се, облечен във власт човек, който с чувство на безнаказаност и без задръжки си е позволил да погазва достойнството на други хора, при това в качеството им на органи на властта“, пишат съдиите от ВКС.

Според съда обаче предвидените за това престъпление наказания, както и обстоятелствата, че подсъдимият не е бил осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, Глава осма от НК, а от деянието не са причинени имуществени вреди, обуславят задължителното приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК спрямо подсъдимия Методиев – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

С решението на съда и мотивите по него може да се запознаете тук:

Източник: btvnovinite.bg