Бетонът за нови заведения на плаж Смокиня е законен, тъй

Бетонът за нови заведения на плаж Смокиня е законен, тъй ...

ДНСК: Бетонът не е бетон. На `Смокиня` всичко е законно


Бетонът за нови заведения на плаж "Смокиня" е законен, тъй като законът не разглежда готовите бетонни елементи като строеж.

Това е заключението на проверка на строителните инспектори от РДНСК-Бургас, които се сезираха по публикации в медиите за бетон на плажа. Проверката показала, че на "Смокиня-Север" в момента се монтират шест преместваеми обекта - три заведения, склад, шатра за водни атракции и тоалетна с душ. Всички те са с издадени разрешения от главния архитект на община Созопол.

Бетонът за поставянето на шестте обекта обаче не е незаконен, тъй като не е излят на място, а е от готови пренесени на плажа стоманенобетонни фундаменти. В този смисъл обектът не представлявал строеж, а може да се счете за преместваем обект.

От РДНСК-Бургас уточняват, че за територията на всички морски плажове липсва наредба, определяща изискванията и ограниченията за поставяне на преместваеми обекти. Това води до изпълнение на сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти върху морските плажове, в т. ч. и на морски плаж „Смокини-север", съгласно одобрени от министъра на туризма схеми за разполагане на преместваеми обекти в границите на определената площ според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Тези схеми са изработени по възлагане на концесионера.

ДНСК не е получила правомощия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за извършване на проверки на проектите и разрешенията за поставяне на преместваемите обекти на морските плажове. Единствено има задължението да констатира незаконните такива и да издава заповеди за премахването им, допълват от РДНСК

Инспекторите са открили заведение на плаж "Каваци-юг", за което няма разрешение от главния архитект на Община Созопол. Заведението ще бъде премахнато.

Източник: cross.bg