Банковите такси продължават да поскъпват. От началото на следващата година ...

Банковите такси продължават да поскъпват. От началото на следващата година

Продължава поскъпването на банковите такси

Банковите такси не престават да нарастват. От началото на следващата година една от най-големите банки у нас вкарва и такса за изтегляне от банкомат за пенсионери. Вдигането на банковите такси по съществени платежни услуги е развой, който се следи от няколко години у нас. Причината са ниските лихви по кредитите, от които финансовите институции не взимат огромна печалба. Освен тях, лихвите по депозитите в банките също са извънредно ниски, на процедура нулеви. Неслучайно огромна част от комерсиалните банки у нас спряха да оферират срочни депозити, заяви БНР. „ Най всеобщите такси-такса за обслужване на сметка, такси за преводи, там горе-долу наклонността поприключи с увеличение на преводите. Вече стойностите са към четири, пет лв., на хартия се прави левов превод в клон. В финалните месеци се забелязва и повишаване на касовото обслужване ", разяснява финансовият специалист Стефан Христов. Така да вземем за пример междубанковият превод, нареден от физическо лице на гише, коства 5 лева Чрез дистанционно или мобилно банкиране макар че стойността му е 1 лева Справката за налична сума по сметка също излиза повече, наредена на гише. В същото време, с отдалечено банкиране тази информация може да става когато и да е гратис. Една от комерсиалните банки у нас пък въведе и такса за пенсионери, която е в размер на процентно съответствие, когато се тегли от нейните банкомати. Освен нея, и други оферират на маркета пакетни услуги, които могат да се окажат преференциални според от навиците на пенсионерите. " Връща някаква минимална сума, има избран брой проучвания-безвъзмездни, преводи и по този начин нататък, заплащане на битови сметки ", изясни Христов.  

Източник: dnesplus.bg