Банковите депозити и кредитите на домакинствата през септември нарастват с ...

Банковите депозити и кредитите на домакинствата през септември нарастват с

Кредитите скочиха с около 11% за година

Банковите депозити и кредитите на семействата през септември набъбват с към 11% по отношение на година по-рано, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на септември 2021 година депозитите на неправителствения бранш в българската банкова система са в размер на 100,336 милиарда лв. (78,1% от БВП), като годишното им нарастване е с 11,8%.

Депозитите на нефинансовите предприятия през септември са в размер на 31,609 милиарда лв. (24,6% от БВП), нараствайки на годишна база с 10,8% след тяхно покачване с 13,5% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия набъбват с цели 36,2% на годишна база след покачване с 18,3% през осмия месец на 2021 година, достигайки 4,218 милиарда лв. (3,3% от БВП).

В края на септември депозитите на семействата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 64,508 милиарда лв. (50,2% от БВП), като се покачват на годишна база с 10,9% след напредък с 10,9% и месец по-рано.

Кредитите за неправителствения бранш през деветия месец на тази година са в размер на 69,188 милиарда лв. (53.9% от БВП) по отношение на кредити за 68,326 милиарда лв. през август 2021 година, като набъбват на годишна база със 7,6% (спрямо септември 2020 г.).

Според данните на Българска народна банка кредитите за нефинансови предприятия се покачват през септември с 4,1% на годишна база след покачване с 4,2% месец по-рано, като доближават 36,246 милиарда лв. (28,2% от БВП).

Кредитите за семейства и НТООД през септември пък са в размер на 28,094 милиарда лв. (21,9% от БВП), като по отношение на същия месец на 2020 година те се усилват с 11,8% след покачване с 11,5% през август 2021 година

През септември жилищните кредити са за 13,513 милиарда лв. и набъбват на годишна база с 16,2% (при годишно нарастване с 15,8% през август), до момента в който потребителските кредити възлизат през деветия месец на годината на 12,978 милиарда лв. и са с 9,9% над равнищата от септември 2020 година след тяхно покачване с 9,8% месец по-рано.
В края на предишния месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,848 милиарда лв. (3,8% от БВП), нараствайки на годишна база с 11,3% след тяхно покачване с 9,9% през август 2021 година

Източник: fakti.bg