Българските застрахователи, стъпили на европейските пазари, са 15, а застрахователните ...

Българските застрахователи, стъпили на европейските пазари, са 15, а застрахователните

Застрахователите от ЕС у нас са 828 а застрахователните брокери 2468

Българските застрахователи, стъпили на европейските пазари, са 15, а застрахователните посредници - 41

За месец ноември 2018 година в Комисията за финансов контрол (КФН) са получени уведомления от способени органи на страни членки на Европейски Съюз за желанието на 5 застрахователни сдружения от държави-членки да правят застрахователна активност на територията на България, както и за 1 застрахователно сдружение, което е прекратило осъществяването на активност. Към 30 ноември 2018 година общият брой на застрахователите от страни от Европейски Съюз, декларирали желание да правят застрахователна активност у нас, са 628, оповестиха от Регулатора.

През ноември в КФН са получени уведомления от способени органи на страни от Европейски Съюз за желанието на 77 нови застрахователни посредници от държави-членки да правят активност в България, както и за 1 осигурителен комисионер, който е прекратил осъществяването на активност. Към 30 ноември 2018 година общият брой застрахователните посредници от европейски страни, декларирали желание да правят активност по застрахователно ходатайство на територията на България, са 2468.

През месец ноември КФН не е изпращала уведомления до способени органи на страни членки на Европейски Съюз за желанието на застрахователни сдружения със седалище в България да правят активност на тяхна територия. Към 30 ноември 2018 година общият брой на застрахователните сдружения със седалище на територията на Република България, декларирали желание да правят застрахователна активност на територията на други страни членки на Европейски Съюз, е 15.

През месец ноември КФН не е изпращала уведомления до способени органи на страни членки на Европейски Съюз за желанието на застрахователни посредници със седалище в Република България да правят активност на тяхна територия. Към 30 ноември 2018 година общият брой на настоящите застрахователни посредници със седалище в Република България, декларирали желание да правят активност по застрахователно ходатайство на територията на страни членки на Европейски Съюз, е 41.

Източник: insmarket.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg