Българската фондова борса ще промени кодовете на компаниите с нови,

Българската фондова борса ще промени кодовете на компаниите с нови, ...

БФБ въвежда нови кодове за компаниите от средата на февруари


Българската фондова борса ще промени кодовете на компаниите с нови, интуитивни и по-близки до техните имена. Промяната влиза в сила на 15 февруари 2021 г.

Операторът счита, че това ще улесни всички участници на капиталовия пазар. Процесът по обсъждане на новите борсови кодове започна в средата на месеца като те бяха съгласувани с близо 300 емитенти на БФБ. Междувременно Борсата, която също е публична компания, смени кода си на „BSE“ в понеделник.

Предвид необходимостта борсовите членове, информационните агенции и другите потребители на информационни услуги да адаптират системите си, промяната в кодовете на емитентите на акции и на финансови инструменти, допуснати до търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти, ще бъде ефективна от 15 февруари 2021 г.

Новите борсови кодове могат да бъдат видени на интернет страницата на БФБ на линк: 

БФБ изпрати слаба 2020 г., през която основният показател на борсата SOFIX се понижи от 560 пункта на 444 пункта – спад от около 20%. Началото на 2021 г. обаче беше белязана от успешното IPO на първата компания на пазара за растеж BEAM – технологичната Biodit, която привлече 2,6 пъти повече поръчки от търсените 1 млн. лв. финансиране. Това доведе до раздвижване на пазара, като SOFIX се увеличи от 444 на 505 пункта, което представлява ръст от 13% дори и преди края на първия месец от новата година.

Източник: manager.bg