Българска търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове ...

Българска търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове

Заплатите замразени заради скъпия ток

Българска търговско-промишлена палата организира експресно анкетно изследване измежду своите членове по отношение на високите цени на електрическата енергия и природния газ. То се организира в срока 4-6 януари 2022г.Проучването сподели, че няма компании, които да са готови да се оправят със лични сили заради високите цени на енергиините носители. Пренебрежимо невисок дял ( едвам 1%) от компаниите са осъществили напредък в тези условия, както и тези, които гледат положително заради това, че са насърчени да влагат във ВЕИ за лични потребности (3% от анкетираните).74 %  от респондентите показват, че не могат да възнамеряват цените на предлаганите артикули и услуги от тях заради динамичността в цените на ел.енергия, която в края на 2021г. доближи пикови нива на пазара „ Ден напред “ до равнища от 824.55 лева./ MWh.  По този метод предприятията пропущат поръчки и извършват единствено към този момент поетите задължения, тъй като динамичността не разрешава обикновено обмисляне, показват 34% от предприятията.

За страдание сериозните съмнения в цената на ел.енергията дава и директно отражение върху работната мощ в предприятието, която е най-важният запас във компаниите, като 63%  показват, че не могат да усилят заплатите на служащите на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

41% от от компаниите показват, че в случай че рецесията продължи прекомерно дълго, ще се наложи да съкратят част от личния състав, а 24% ще преустановят активност за неопределно време. 76% от бизнесмените смятат, че е належащо компенсацията да бъде съгласно предложенията на национално представителните работодателски организации, а точно без стеснен таван от 30% на компенсацията. По този метод мярката ще окаже сериозен резултат върху компаниите и небитовите консуматори и ще има стопиращ резултат върху динамичния растеж в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен положителен резултат върху икономическата среда.

Едва 5% от бизнеса дефинира оферти механизъм за отплата за задоволителен.15 % от тези, които към този момент са прекратили активността си означават, че ще я възстановят, едвам когато пазарът на ел.енергия се възвърне до търпимите равнища.

Източник: standartnews.com