България се нарежда на 53-то място от 64 страни, включени

България се нарежда на 53-то място от 64 страни, включени ...

България отстъпва с 5 места в световна класация за конкурентоспособност


България се нарежда на 53-то място от 64 страни, включени в Годишника на световната конкурентоспособност за 2021 година (Global Competitiveness Yearbook 2021) на швейцарския Institute for Management Development (IMD). Страната бележи спад с 5 позиции в сравнение с 2020 г. и с 15 позиции в сравнение с 2009 г.По този начин българската икономика остава сред най-неконкурентноспособните в Европа. Основно безпокойство буди фактът, че дългосрочните фактори на конкурентоспособност продължават да са в застой. Така възможността за осъществяване на реформи или бърз икономически напредък се ограничава допълнително освен ако няма радикална промяна в подходa при разработването на политики, засягащи държавното управление и бизнес лидерството, се посочва в доклада, разпространен у нас от Центъра за изследване на демокрацията.

Като основни предизвикателства пред конкурентоспособността на България в доклада се посочват политическа нестабилност, бавният темп на ваксинация срещу COVID-19, ограниченият достъп до електронно управление, бавният енергиен преход и високите енергийни разходи за бизнеса. Проблемни сфери са също изоставащото качество на университетското образование, изтичането на мозъци и ниските разходи за научноизследователска и развойна дейност, както и трайните проблеми в областта на управлението и корупцията.

Извънредното положение, предизвиканото от пандемията, доведе до спад в бизнес циклите. Очаква се спад в сферите на заетостта, доходите на домакинствата и натрупаните приходи за частния сектор. Тъй като социалната уязвимост е изострена от продължаващата криза, съществуват потенциални заплахи за индекса на бедност и жизнения стандарт.

Според проучването България има голям потенциал за подобрение на инфраструктурата в технологичния сектор и жизненоважните научноизследователски области. Годишникът също така отбелязва, че киберсигурността и защитата на данните не са приоритет в България, което компрометира цифровата архитектура.

България се нарежда сред 10-те държави с най-ниско възнаграждение на мениджмънт персонала, специалистите в сферата на услугите и дългосрочен растеж на работната сила. Ниската ставка на корпоративния данък в страната привлича чуждестранните инвеститори и подобрява средата за глобален аутсорсинг. Въпреки това България страда от несигурност на пазара, неефективно финансово управление, намалено качество на образованието, изтичане на мозъци, емиграция и демотивирана работна сила.

Правителствената ефективност се смята за ниска в ключови области като съдебна власт, законодателство, политика на централната банка, договори в публичния сектор и предоставяне на стимули за насърчаване на предприемачеството и икономическия растеж.Източник: investor.bg