България отчита най-високите нива на емисии на въглероден диоксид от ...

България отчита най-високите нива на емисии на въглероден диоксид от

България е с най-високи въглеродни емисии от нови леки коли в ЕС за 2020 г.

България регистрира най-високите равнища на излъчвания на въглероден диоксид от нови коли, продадени в Европейския съюз (ЕС) през 2020 година, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

През миналата година междинното равнище на въглеродни излъчвания на новите коли на българския маркет е 133 грама на километър (г/км). На второ място се подреждат Полша и Кипър с по 125 г/км, следвани от Словакия и Естония (121 г/км) и Чехия (120 г/км). Румъния регистрира равнища от 115,4 г/км, до момента в който при Хърватия и Словения стойностите доближават надлежно 112,2 г/км и 114,1 г/км. Нивото в Гърция е 107,3 г/км.

Общо за Европейски съюз равнището на въглеродните излъчвания при новите коли е 108,2 г/км, като най-ниски стойности са регистрирани от скандинавските страни, Исландия, Белгия, Франция и Португалия.Спрямо данните за 2019 година България се подрежда на предпоследно място след Кипър в Европа по мярка на спада на междинното равнище на излъчванията. През предходната година равнището на въглеродните излъчвания при новите коли, продадени в България, се е свило с 3,3% по отношение на 2019 година Единствено Кипър посочва по-слаби данни – спад от 1,4%. Най-огромно намаляване записва Норвегия – 36,2%, следвана от Исландия (29,8%) и Швеция (22%). Спадът за Европейски съюз е 11,3%.

Нивото на междинните излъчвания на въглероден диоксид при новите леки коли в Европейски съюз през 2020 година, регистрира най-огромно намаляване на годишна база – 11,3%, като се свива с 22,4% по отношение на данните за 2010 година, съгласно изследване на ACEA.

През предходната година междинните въглеродни излъчвания при новите леки транспортни средства в Европейски съюз доближават 108,2 г/км в съпоставяне със 122 г/км през 2019 година и 139,4 г/км през 2010 годинаПри продажбите на нови леки коли, разграничени по емисионни класове, през 2020 година най-огромен е делът на колите с равнище на излъчвания от 96 до 130 г/км – 59%, следвани от транспортните средства с излъчвания до 95 г/км и колите с равнища на въглероден диоксид над 130 г/км.

Данните показват, че 80% от продадените в Европейски съюз нови коли имат равнища на излъчвания под 130 г/км. В същото време делът на транспортните средства, отделящи излъчвания над 130 г/км, понижава по отношение на предходните години, където равнищата варират от 22% (2016 г.) до 36 на 100 (2013 г.).

Източник: investor.bg