Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя исканията на

...
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя исканията на
Коментари Харесай

Нови разпоредби блокират работата на ВЕЦ-овете у нас

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поддържа настояванията на Асоциация " Хидроенергия " за незабавна анулация на противоречивите текстове от Наредбата за използването на повърхностните води.

От формалната позиция  Асоциация " Хидроенергия " излиза наяве, че се крие опасност за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре преценена смяна в нормативната  уредба. В нея се отбелязва и че новата наредба ще доведе до цялостно блокиране на работния развой на съвсем целия водноелектрически бранш. От там прецизират, че основната причина за това ще бъде въведеното обвързване при градеж на Водноелектрическа централа, да бъде учредявано право на градеж за водовземните уреди в речните корита.

От АИКБ упорстват незабавно да бъде позволен основаният проблем с Наредбата.

Хидроенергетиката има неоспорим забележителен принос за енергийната сигурност, систематичната непоклатимост и нисковъглеродната стопанска система на национално равнище. Съществуващите хидроенергийни мощности са извънредно ценен актив за България, главен и най-евтин източник на възобновима сила, улесняващ консолидираното на другите възобновими източници към енергийната система, заради своята еластичност и благоприятни условия за предпазване на сила. В подтекста на европейския енергиен преход, възпрепятстването на работата на настоящите централи ще даде отражение върху осъществяването на националната цел за постигането на нисковъглеродна стопанска система. По данни от хидроенергийния бранш към сегашния миг над 52% от
Всичко за Вашата сватба
възобновимия микс е създаден от Водноелектрическа централа, сочат данните на асоциацията.

Също по този начин в своето ценово решение за интервала 1 юли 2021 година – 30 юни 2022 година Комисията за енергийно и водно контролиране (КЕВР) планува за първи път нулева награда за електрическата сила, създадена от ВЕИ - за избрани групи руслови, подязовирни и деривационни Водноелектрическа централа с конфигурирана мощ под 10 МВт, което ще се отрази в понижен размер на цената за обвързване към обществото, а това от своя страна ще понижи директно разноските на промишлеността за електрическа енергия, допълват от АИКБ.

Прилагаме и цялата позиция на Асоциация " Хидроенергия ":

От името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпращаме формалната си позиция до Вас, обвързвана с заплахата за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре преценена смяна в нормативната  уредба, а точно Наредбата за използването на повърхностните води. Съгласно текстовете на Наредбата при положение на изменение и/или продължение на позволение за водоползване (издавано според наредбите на член 42 от Закона за водите) би трябвало да бъде представян и документ за учредено право на градеж в принадлежащите земи на реката. В България, по данни от сектора, единствено в частния бранш има
Всичко за Вашата сватба
над 250 настоящи Водноелектрическа централа, като всяка една от тях е издигната според и в сходство със законите в страната, които са работили все още на построяването им. Съгласно тези нормативни актове в никакъв случай не е имало обвързване при градеж на Водноелектрическа централа, да бъде учредявано право на градеж за водовземните уреди в речните корита. В този смисъл новата наредба води до цялостно блокиране на работния развой на съвсем целия водноелектрически бранш.

Предвид гореизложеното поддържаме настояванията на Асоциация „ Хидроенергия “, изразени в публична позиция до институциите (в приложение), за незабавна анулация на противоречивите текстове от Наредбата.

Хидроенергетиката има неоспорим забележителен принос за енергийната сигурност, систематичната непоклатимост и нисковъглеродната стопанска система на национално равнище. Съществуващите хидроенергийни мощности са извънредно ценен актив за България, главен и най-евтин източник на възобновима сила, улесняващ консолидираното на другите възобновими източници към енергийната система, заради своята еластичност и благоприятни условия за предпазване на сила. В подтекста на европейския енергиен преход, възпрепятстването на работата на настоящите централи ще даде отражение върху осъществяването на националната цел за постигането на нисковъглеродна стопанска система (по данни от хидроенергийния бранш към сегашния миг над 52% от възобновимия микс е създаден от ВЕЦ). Осигурявайки постоянна и предвидима среда за дейно действие на Водноелектрическа
Всичко за Вашата сватба
централа, България ще може да отговори на дълготрайните цели за декарбонизация на Парижкото съглашение, както и на новата Зелена договорка на Европейския съюз. Нещо повече - в своето ценово решение за интервала 01.07.2021 година – 30.06.2022 година Комисията за енергийно и водно контролиране (КЕВР) планува за първи път нулева награда за електрическата сила, създадена от ВЕИ - за избрани групи руслови, подязовирни и деривационни Водноелектрическа централа с конфигурирана мощ под 10 МВт, което ще се отрази в понижен размер на цената за обвързване към обществото, а това от своя страна ще понижи директно разноските на промишлеността за електрическа енергия.

АИКБ твърдо пази позицията, че в изискванията на извънредно интензивен растеж на цените на въглеродните излъчвания и електрическата енергия България не може да допусне прекъсването на работещи електроцентрали, които не отделят въглеродни излъчвания и съставляват най-евтиния ВЕИ запас в страната. Отчитайки смисъла на водната сила за публичния и народен интерес, напъните на виновните институции би трябвало да са ориентирани напълно към незабавно разрешаване на зародилия проблем, с цел да се избегнат разтърсвания в енергийния бранш и в допълнение повишение на цената на електрическата енергия в България.
Източник: banker.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg