Анализът на данните показва почти двойно понижение на стойностите на ...

Анализът на данните показва почти двойно понижение на стойностите на

МОСВ: Постепенно се понижават стойностите на азот във водата край Камен бряг

Анализът на данните посочва съвсем двойно намаляване на стойностите на следените индикатори в двата пункта по отношение на предходните, което може да се изясни с смяна в посоката на теченията и вятъра.

Все отново измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, следен в региона преди седмица.

Тогава бяха открити в стойностите на азот-амониев и азот-нитритен във водите към кораба „ Vera Su”. Най-съществено бе нарастването на цената на азот-амониев директно до плавателния съд (0.352 мг/л).

Екипите на Министерство на околната среда и водите не престават ежедневно да наблюдават на място положението на водите в Черно море в непосредствена непосредственост до заседналия транспортен съд " Вера Су " за следене на интервенцията по претоварване на кораба.

Източник: frognews.bg