Американската юридическа кантора “Morgan Lewis & Bockius, LLP, представлява бившия

Американската юридическа кантора “Morgan Lewis & Bockius, LLP, представлява бившия ...

US-адвокат каза кога падат санкциите срещу Пеевски


Американската юридическа кантора “Morgan Lewis & Bockius, LLP”, представлява бившия депутат Делян Пеевски и свързани с него търговски дружества, пред Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ („OFAC“) по искането му за заличаване на санкциите. Това става ясно от писмено изявление на адвокат Кенет Дж. Наненкамп.

“От името на г-н Пеевски е инициирана процедура пред OFAC и пред Държавния департамент на САЩ, която, ако бъде уважена, би довела до премахване на санкциите по Глобалния Закон Магнитски, наложени на г-н Пеевски и свързаните с него компании”, се казва в съобщението .

Юридическият екип се ръководи от Кенет Наненкамп, партньор в „Морган Луис“, който е описан като адвокат със сериозен опит в представителство на клиенти по въпроси на международната търговия и националната сигурност пред правителствените агенции на САЩ, като Държавния Департамент на САЩ, Министерство на търговията, Министерство на отбрана и Министерство на финансите.

Според неговия коментар процедурата пред OFAC е законово регламентирана и позволява на санкционираната страна да представи правни и фактически основания за премахване на санкциите, да изисква информация от Министерство на финансите или друга правителствена агенция на САЩ, както и да обжалва решенията на OFAC пред федералния съд на САЩ. Само този съд може да прецени дали OFAC е имала достатъчно основания за действията си.

OFAC от своя страна трябва да предостави на санкционираната страна мотивите за действията си, достатъчно подробно, за да обоснове, че решението е взето въз основа на подкрепящи доказателства. В противен случай, федералните съдилища на САЩ биха отменили решенията на OFAC, което се е случвало по предходни дела, в които не са било предоставени подобни доказателства.

Кенет Наненкамп предупреждава в своето изявление, че всякакви изявления на лица извън на правителството на САЩ, че страна “санкционирана” по закона “Магнитски”, е виновна или че OFAC е разполагало с достатъчно факти, за да ги наложи, не са достоверни.

Американският адвокат дава за пример коментари на своя сънародник - лобиста Маршал Харис, публикувани на www.dnevnik.bg на 9 септември 2021 г.). В тях Харис твърди, че има достъп до доказателствата, подкрепящи решението на OFAC.

Това според Наненкамп би означавало държавен служител на САЩ да е нарушил повече от един закон предоставяйки подобна информация.

“Изнасянето на поверителна или класифицирана информация, каквато представляват тези доказателства, би представлявало нарушение на американското законодателство, което би подложило тези длъжностни лица на сериозни наказателни санкции”, пише съдружникът в “Морган Луис”.

Поради тези причини всякакви изявления на лица извън правителството на САЩ, че санкционирана страна е „виновна“ или че OFAC е разполагала с достатъчно доказателства, не следвало да бъдат приемани за достоверни, тъй като законите на САЩ забраняват разкриването на конкретната информация и източниците на които се позовава, на което и да е друго частно лице, различно от санкционираното лице или дружество.

Източник: standartnews.com