Амбициозна стратегия за развитие на българската енергетика с 30-годишен хоризонт

...
Амбициозна стратегия за развитие на българската енергетика с 30-годишен хоризонт
Коментари Харесай

Нови 4 ядрени реактора, ВЕЦ-ове на Дунав и ВЕИ - предложения от енергийната стратегия на правителството

Амбициозна тактика за развиване на българската енергетика с 30-годишен небосвод - до 2053 година, показа през днешния ден служебният енергиен министър Росен Христов. На форума, извършен в столицата, участваха президентът Румен Радев, министър председателят Гълъб Донев, депутати, представители на бизнеса, синдикати и други

" В сферата на нуклеарната енергетика се планува строителството на 4 нови атомни реактора - два на площадката в Белене и два на тази на АЕЦ " Козлодуй ", като се основаваме на съществуващото към този момент ноухау и интереса от задгранични вложители ", показа визията си в областта на нуклеарната енергетика министър Христов. В конкретика се планува построяването на нови мощности от общо 4000 мегавата.

Освен това - залага се категорично на оптималното удължение на живота на ТЕЦ-овете и то не в режим на очакване на неизбежна крах, а в противен случай - развиване до 2030 година. След това ще се върви към поетапно извеждане от употреба на мощностите за постигането на европейските условия за декарбонизация, като в същото време се обезпечава друга работа на всички заети в сектора.

Силен фокус се слага и на възобновимите енергийни източници - към 2030 година следва в енергийния микс да бъдат
Всичко за Вашата сватба
включени 7 гигавата слънчеви и 2 гигавата вятърни мощности, като цифрата се усили надлежно на 12 и 4 гигавата към 2050 година. " Съобразяваме се обаче с географските особености на България, доста от тази земя е плодородна, която би трябвало да се употребява за други потребности, не за фотоволтаици ", акцентира Христов.

В препоръчаната тактика се възражда и концепцията за ВЕЦ-ове по българското поречие на река Дунав, чиито " корени " са още от времето на социализма, а последно бе стартирана от последния постоянен кабинет Петков.

" Има огромен капацитет за създаване на водноелектрически централи. Водим и диалози за създаване на такива по река Дунав с румънската страна. Виждаме капацитет за създаване на две такива централи по поречието на Дунав. Това е може би най-изгодната стопански инвестиция, защото с изключение на електроцентрали, това се явяват и коридори за сухопътния и ЖП превоз, ще оказват помощ и за корабоплаването, както и напояването. Те са извънредно значими и за стабилността на водата от позиция на сигурността на АЕЦ " Козлодуй ", защото това лято заради рисковото засушаване, равнището на водата падна до най-малко и бяхме на прага да спрем централата поради усложнения с охлаждането ", изясни визията енергийният
Всичко за Вашата сватба
министър.

До няколко седмици ще бъде основана и взаимна работна група с румънската страна, която да работи по плановете.

Планира увеличението на водноелектрически мощности с общо 870 мегавата до 2030 година и с 1270 мегавата - до 2050 година. Планира се интензивно да се работи и за разширението на ПАВЕЦ Чаира, както и създаване на други сходни мощности в размер на 1 гигават.

Проучват се и новаторски технологии за предпазване на сила в земните глъбини под формата на сбит въздух. Освен това - работи се по построяването на 600 мегавата акумулатори за предпазване на сила, развиване на електропреносната мрежа, цифровизация на бранша и така нататък
 Правителството да договаря със Съединени американски щати за нови мощности в АЕЦ
Правителството да договаря със Съединени американски щати за нови мощности в АЕЦ " Козлодуй ", реши Народното събрание

Технологията е АР 1000

По време на форума стана ясно, че президентът Румен Радев е сложил няколко съществени задания при правенето на тактиката: да се запазят в оптималната степен съществуващите мощности, съществуващият все още човешки капацитет и технологии, да се употребяват оптимално естествените дадености на България, а въпросният " зелен " преход да не се отрази отрицателно върху хората, заети все още в сектора.
Всичко за Вашата сватба


" Искам да подчертая какво може да се реализира за 5 месеца в този бранш, в случай че се работи уверено, и естествено, на най-високо равнище. Виждате, че за няколко месеца се пусна в употреба по този начин предстоящият интерконектор с Гърция - несъмнено, стъпвайки на напъните на няколко държавни управления. Проведоха се открити и транспарантни процедури за доставка на природен газ , което се отрази върху цените му, удвои се потенциалът на терминала в Александруполис ". Такава положителна ретроспекция направи президентът, който открои като съществени достижения на служебния кабинет също и диверсификацията на доставките на нуклеарно гориво, както и контракта с турската компания " Боташ ", за обезпечаване на потенциали за доставка на полутечен природен газ.

" България се трансформира във все по-голям фактор на Балканите, в района, в Европейски Съюз с начинания, с планове, с създаване на съответни хрумвания ", акцентира президентът. Изправени сме и пред " неповторим късмет " да влезем измежду водещите страни, които създават технологии за предпазване на сила от ВЕИ, което е ключът за бъдещето ", уточни още Радев.
Източник: money.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg