Ако законите бъдат премахнати, единствено философите ще продължат да живеят както преди. Аристип

Ако законите бъдат премахнати, единствено философите ще продължат да живеят както преди. Аристип ...

Цитат на деня


"Ако законите бъдат премахнати, единствено философите ще продължат да живеят както преди. "

Аристип

Източник: manager.bg