Ако сте иновативен стартъп и разработвате зелени продукти или услуги ...

Норвегия отпуска 2 млн. евро грантово финансиране за български стартъпи/>


Ако сте иновативен стартъп и разработвате "зелени" продукти или услуги или предлагате решения, свързани с подобряване качеството на живот на възрастни или хора с увреждания, можете да получите безвъзмездно финансиране за вашите идеи от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Конкретната покана е за "Подкрепа за стартиращи предприятия".

Първото условие за кандидатите е да са микро- или малко предприятие с до 49 служители, което да е регистрирано като юридическо лице в България в периода 18 ноември 2017 - 18 май 2021 г. Има и още няколко условия:

дружеството да не е листнато на борсата да е разпределяло печалба фирмата да не е формирана чрез сливане дружеството да е било икономически активно през 2020 г.

Общият бюджет на процедурата е 2 млн. евро, като проектът може да бъде на стойност между 6 хил. и 94 хил. евро, 85% от които могат да бъдат предоставени безвъзмездно от програмата.

По поканата се подкрепят проекти в две приоритетни области:

Иновации за зелена индустрия - бюджет от 1.5 млн. евро - за развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни "зелени" технологии, стоки, услуги или производствени процеси. Технологии на благосъстоянието - бюджет от 500 хил. евро - за разработване, прилагане и инвестиране в иновативни технологии, подпомагащи възрастните хора и хората с увреждания да станат по-независими и самостоятелни; разработване на продукти, услуги и решения за посрещане на социалните и здравни предизвикателства пред застаряващото общество; разработване, прилагане и инвестиране в технологични решения, в подкрепа на персонала, който предоставя или извършва социални услуги.

Източник: capital.bg