Ако половината от учениците в дадена паралелка имат "зелен сертификат", ...

Ако половината от учениците в дадена паралелка имат "зелен сертификат",

МОН предлага: Без тестване, ако половината клас има сертификат

Ако половината от учениците в дадена паралелка имат "зелен документ ", т.е. са имунизирани, преболедували или имат антитела, да могат да се върнат в клас без тестване. А останалите да продължат да се образоват отдалечено.

Това е записано в обновените Насоки за образование и дейности в изискванията на изключителна епидемиологична конюнктура в учебните заведения, които бяха одобрени със взаимна заповед на министрите на опазването на здравето и на образованието и науката през днешния ден.

Новите правила позволяват на частните учебни заведения сами да закупуват проби за учениците от V до XII клас, с цел да възстановят присъствения образователен развой, без да чакат доставка от страната. Тестовете би трябвало да дават отговор на условията на Министерството на здравеопазването (МЗ), които важат и за тези, купувани от страната. Това не анулира уговорката на Министерството на образованието и науката (МОН) да даде на частните учебни заведения безвъзмездни проби, когато такива бъдат обезпечени от Министерство на здравеопазването.

МОН предложи посочените две промени, с цел да форсира връщането в учебно заведение на колкото може повече възпитаници макар незадоволителните количества проби, получени до момента.

По данни от осведомителната система на Министерство на здравеопазването имунизираните възпитаници в страната са 6,84%. Преболедувалите възпитаници от V до XII клас са малко над 19 000. МОН не разполага с данни за учениците с антитела.

Регионалните ръководства на образованието в страната бяха осведомени за измененията още през днешния ден. Очаква се учебните заведения, които извършват новите условия, най-малко отчасти да възстановят присъственото образование за учениците от V до XII клас още от понеделник, 29 ноември т.г.

Източник: dnes.bg