Ако не сте марка, ще бъдете стока.Филип Котлър

Ако не сте марка, ще бъдете стока.Филип Котлър ...

Цитат на деня


"Ако не сте марка, ще бъдете стока."

Филип Котлър

Източник: manager.bg