Агенцията по охрана на околната среда на САЩ разглежда заявките

Агенцията по охрана на околната среда на САЩ разглежда заявките ...

Tesla възнамерява да излезе на многомилиардния пазар на зелени кредити


Агенцията по охрана на околната среда на САЩ разглежда заявките от осем компании с молба да им бъде разрешено да излязат на многомилиардния пазар със сертификатите за възобновяема енергия. Едната от тях е . Автомобилната компания на Илън Мъск възнамерява да се присъедини към новия курс на администрацията на президента Джо Байдън за защита на планетата от парниковите газове.

Излизането на Tesla на пазара със зелени кредити може съществено да промени този пазар, който бе сформиран в края на миналия век и има за цел привличане на инвестиции в биогоривната индустрия на страната. Идеята е да се намали зависимостта на САЩ от чуждестранния нефт. Към 2020 година на този пазар имаше около 18 милиарда сертификата, като доминираща роля играят производителите на етанол. Според , заявката на Tesla най-вероятно се отнася до производството на електричество от биогаз.

Източник: kaldata.com