Административният съд във Велико Търново е допуснал без екооценка разширението ...

Административният съд във Велико Търново е допуснал без екооценка разширението

Заводът на Вълка край Павликени пуснат без екооценка

Административният съд във Велико Търново е позволил без екооценка разширението на бъдещия цех на Румен Гайтански край Павликени. Решението е на първа инстанция и е оповестено в понеделник. То може да се апелира на по-горна инстанция.

Мегазаводът е за каменна вата в село Върбовка. Съдебният спор е поради позволение за двойно уголемение без екооценка от Регионална инспекция за опазване на околната среда през 2021 година По-късно регионалният шеф на Велико Търново апелира заповедта на районната ревизия поради риск за здравето на хората.

Съдът обаче се произнася, че той не може да пази публичния интерес - това било работа на прокуратурата или на засегнатите жители.

Притесненията на локалните поданици са свързани с желанията в завода да се изгарят 400 хиляди тона боклуци годишно, което съгласно популацията ще аргументи замърсяване на въздуха, почвите и водите.

В същия ден, когато е оповестено решението на съда, беше анулирано съвещанието на експертния екологичен съвет към Регионална инспекция за опазване на околната среда, на което трябваше да се реши дали да се разреши построяването на завода за 420 млн. лева. Спешна среща в екоминистерството единствено 3 дни преди експертния екологичен съвет е дала изясненост, че има процедурни пропуски, изчезнали мнения и други недоглеждания към Доклада за оценка на влияние върху околната среда.

Източник: lupa.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg