Страхливият по нрав до днес е бивал винаги злочест -

Страхливият по нрав до днес е бивал винаги злочест - ...

Страхливият по нрав до днес е бивал винаги злочест


Страхливият по нрав до днес е бивал винаги злочест - ЖАН ДЬО ЛАФОНТЕН

Източник: cross.bg